hosszú cím rövidítése

2022. 11. 23.

Egy adott mű nagyon hosszú címét lehet-e/szabad-e néhány szóra rövidíteni többszöri előfordulás esetén, illetve módosított szórenddel tekinthető-e az illető rövidítés még egyedi címnek?
Például ha a mű címe: Az Unitárus Egyház rendszabályai, akkor címként kell-e kezelni, ha a szövegben folyamatosan Egyházi rendszabály alakban utalnak rá? Vagy ha Institutiones ad Disciplinam
Ecclesiasticam necessariæ a cím, elfogadható-e, hogy csak Institutionesként emlegetik?

Igen, lehetséges és praktikus a rövidítés. Az elején adják meg zárójelben, hogy:
(az alábbiakban csak: Egyházi rendszabály) – ugyanígy a másik esetében:
(a továbbiakban: Institutiones). (MK, GA)
vissza a főoldalra