a nőknek joguk van szavazni

2023. 10. 22.

Volna egy olyan kérdésem, hogy amikor plurális alakban lévő főnévnek adunk birtokos szerkezetet, akkor hogy fordulhat elő, hogy a rag a birtokolt dolog végén E/3? Példa: a nőknek joga/joguk van szavazni.

Bár nyelvművelő munkákban még mindig olvasható az a 19. század óta létező szabály, miszerint az úgynevezett dativus possessivusos mondatokban a többes szám 3. személyű birtokoshoz szabályosan egyeztetjük a birtokot (pl.: A szociális munkásoknak az a feladatuk…), a mai beszélt (és írott) nyelvben egyre gyakrabban tapasztalható az egyeztetés elmaradása, pl.: Van-e még jövője a fiataloknak? A képviselőknek ilyenkor van a legtöbb dolga. (Hozzájárulhat ennek a jelenségnek a terjedéséhez, hogy a birtokos jelzős szerkezetekben ilyenkor soha sincs számbeli egyeztetés, pl.: A szociális munkások feladata…) Grétsy László 2006-os írásában ezt a változást egy több évszázados változásfolyamat szerves részeként értelmezi. „De higgyék el: ha ez a változás, amely egy több évszázados változásfolyamat szerves része, s így semmiképpen sem romlástünet, a nyelvművelők lassító törekvései ellenére mégis tovább folytatódik – márpedig ez a valószínű –, attól még anyanyelvünk korántsem lesz kevésbé kifejező.”
http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/pdf/ea0612.pdf (MK)
vissza a főoldalra