birtokos személyjel egyeztetése (áttekintő címszó)

2023. 10. 24.

Hogy kell egyeztetni? A húszas éveiben vagy éveikben járó fiatalok?

Az alapeset: fiatalok évei(ben) – ilyenkor nincs egyeztető személyjelhasználat (tehát nem fiatalok éveikben). A közbeiktatott jelző (bármilyen más mondatrész) miatt azonban ajánlható az egyeztetés: fiatalok húszas éveikben (a mai nyelvhasználati itt sokszor már nem egyeztet). Mivel a kérdezett szerkezet fordított (húszas éveikben járó fiatalok) ezért ugyancsak szükséges az egyeztetés. A lényeg, hogy a szoros szerkezetekben mellőzhető az egyeztetés, a távolabbra került egyeztetendő tagok esetében (távolsági egyeztetés) viszont ajánlatos vagy kötelező. A jelenség teljes leírása megtalálható a Nyelvművelő kézikönyv I/349. oldalán, valamint számos példát tartalmaz tanácsadásunk „birtokos személyjelek egyeztetése” és hasonló címszavak kapcsán. Pontos tájékoztatást nyújt a kérdésben Balázs Géza–Zimányi Árpád: Magyar nyelvhasználati szótára (birtokos személyjelek egyeztetése, 39. old.). (BG)

A hasonló sorozatos kérdések miatt egy összefoglaló táblázat:

Többes szám harmadik személyű birtokjosra egyeztetett és nem egyeztetett személyraggal (személyjellel) utalhatunk.

Nem szükséges az egyeztetés, ha a többes számú birtokos jelző a birtokszó előtt áll (közelségi egyeztetés): tanárok könyve, tanároknak a könyve (és nem könyvük!); a fiúk cipője, a fiúknak a cipője, sőt a fiúknak a tegnap vásárolt cipője (nem cipőjük!)

Nem szükséges az egyeztetés a fordított szerkezet esetében: a könyve a tanároknak, a cipője a fiúknak

Szükséges az egyeztetés, ha a birtokos jelző nincs kitéve, vagy csak az ő személyes névmással jelöljük: az ő könyvük, az ő cipőjük

Fakultatív az egyeztetés, ha a szerkezet fordított és a két tag közé más mondatrész ékelődik (távolsági egyeztetés), ebben az esetben a mai nyelvhasználat már nem mindig él az egyeztetéssel:

a) egyenes sorrend: a tanároknak kevés a könyve (könyvük), a fiúknak hiányzik a cipője (cipőjük)

b) fordított szórend: a könyve/könyvük nem elegendő a tanároknak, a cipője/cipőjük hiányzik a fiúknak 
vissza a főoldalra