igazándiból

2023. 11. 05.

Az „igazából” szó értelmezése. Nagyon rossza hallani a „nem igazán”, „igazából”, „igazándiból”, „hát nem igazán, igazából” szavakat. Lépten-nyomon használják, honnan ered, én kifejezetten mismásolásnak érzem a beszélgetések során, el lehet hagyni, e szavak nélkül is értelmes mondatokat lehet mondani.

A kérdéssel korábbi válaszunkban is foglalkoztunk, ezt idézem: „A Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy–Kemény szerk. Tinta, Budapest 2005.) a következőt írja az ‘igazándiból’ alakról: “E korábban inkább csak a népies beszédben előforduló határozószószerű ragos melléknév újabban a művelt köznyelvben és a sajtóban is terjed. Mint stílust színező elemet nem helytelenítjük, de rendszeres használata modoros benyomást kelt, mert finomkodó és terjengős. Helyette általában jobb az ‘igazában’, ‘valójában’. Van ‘igazándibul’ változata is; ez tájnyelvi ízű, a köznyelvben nem fordul elő.” (http://www.e-nyelv.hu/2011-06-13/igazandibol-2/). A legújabb grammatikák szerint azonban az igazándiból jelentés- és funkcióváltáson ment keresztül, ugyanúgy partikulának minősül, ahogy a helyette javasolt szinonim alakok. A Magyar nemzeti szövegtár adatai alapján egyre terjed, sajtóban és szépirodalmi szövegekben egyaránt használjuk. Tekinthető divatszónak a gyakori használat miatt, s ha szóismétlésként alkalmazza valaki az igényes nyelvváltozatban, valóban helyettesíthető rokon értelmű megfelelővel. Azonban komoly beosztású emberek komoly témában is alkalmazhatják. Sem szleng, sem bizalmas nyelvhasználatú kifejezésnek nem tekinthető. A többi szószerkezetről is ez mondható el. (MK)
vissza a főoldalra