idézés

2024. 01. 03.

Hogyan tehetek írásjelekkel különbséget egy novellában a kimondott szöveg és a csak gondolatban történt megjegyzés, válasz között? Ha szintén gondoltjellel kezdem a mondatot, azt a benyomást keltheti az olvasóban, hogy az adott válasz elhangzik. Idézőjelet használjak, netán dőlt betűt? A gondolathoz tartozó magyarázat milyen írásjellel kapcsolódik? Így például, gondolatjel nélkül, helyes?
Persze, én is jó vagyok a porondon, gondolta Géza.

A kérdésre egyszerű válasz nem adható, mert az idézésnek számos módja van. Ezek közül a tipikusakat az AkH. 257–260. szabályozza, ezeket viszont sokszor felülírja az irodalmi nyelv (például a 20. századi prózában számos egyedi megoldás található). A konkrét példa helyesírási szempontból rendben van. A kérdés azért nem egyszerű, mert az idézés lehet egyenes beszéd (szószerinti idézés), függő (nem szószerinti idézés) és szabad függő beszéd (a beszélő gondolatait elbeszélői kommentár nélkül mutató idézés); ráadásul Benczik Vilmos bevezette a szabad egyenes beszéd fogalmát is. Az idézés technikáit egyetemen vagy íróiskolákban tanítják. (BG)
vissza a főoldalra