elválasztás

2024. 01. 13.

A feladat így szól: Válaszd el minden lehetséges helyen!
ellenőrzésen, domboldalig. Így is helyes? el-le-nőr-zé-sen, dom-bol-da-lig vagy csak így: el-len-őr-zé-sen, domb-ol-da-lig.

Így válaszjuk el a szavakat: el-len-őr-zé-sen, domb-ol-da-lig. (BG)
vissza a főoldalra