tulajdonnév + különírt szerkezet

2024. 02. 23.

Matematikai tanulmányaim során többször felvetődött már bennem a kérdés, hogy hogyan írjuk az olyan kifejezéseket, amikor tulajdonnévhez egy egyébként különírt szerkezet kapcsolódik. Például hogyan helyes: Riesz-reprezentációstétel vagy Riesz-reprezentációs tétel, hasonlóan Cantor-közösponttétel vagy Cantor-közös pont tétel? És ha két név is van benne, akkor közöttük nagykötőjelet kell használni? Milyen szabályok érvényesülnek ekkor?

Ha egy személynévből és egy közszóból álló, kötőjeles írásmódú összetétel újabb taggal bővül, ezt a tagot kötőjellel fűzzük a személynevet tartalmazó összetételhez. A szabályzat példája: Achilles-ín-szakadás. Ennek nyomán: Riesz-reprezentációs-tétel, Cantor-közös-pont-tétel (vagy -közöspont-tétel). (BG)

Hozzászólás: Itt nem arról van szó, hogy – az A-vitamin-hiányhoz hasonlóan – a kötőjeles Riesz-reprezentációs kifejezéshez (ami egyébként értelmetlen) járul egy újabb utótag, hanem hogy a különírt reprezentációs tétel szintagmához hozzácsatoljuk a tulajdonnevet. Saját megérzésem szerint ilyenkor a Riesz-reprezentációstétel alak a helyes írásmód.
vissza a főoldalra