labdarúgó, síugró

2024. 04. 23.

Mi a magyarázata annak, hogy a labdarúgó-mérkőzés kötőjellel írandó, a síugró sánc viszont külön, két szóban? Az érthető, hogy az előbbi a mozgószabály (3 összetételi tag és több mint 6 szótag) miatt kötőjeles, az utóbbi pedig azért különírandó, mert a folyamatos melléknévi igenévi tag kéttagú. Ez utóbbiból kiindulva azonban a labdarúgó-mérkőzés esetében is elhagyható lenne a kötőjel. Ha abból indulunk ki viszont, hogy a labdarúgó itt főnévi szerepet tölt be (ezért vonatkoztatjuk rá a mozgószabályt, és nem az összetett melléknévi igenévből és az azt követő főnévből álló szókapcsolatra vonatkozó különírási szabályt), akkor ez síugró szóra is igaz lehetne.

A labdarúgó-mérkőzés jelentéstömörítő összetétel (AkH. 111), a síugró sánc igenévi jelzős alakulat (AkH. 118), ezért más a helyesírása. Hogy hol van a határ a kettő között, azt nehéz megállapítani még a nyelvésznek is. A kérdést a helyesírás szabályozóinak kell föltenni, mi csak alkalmazók (és olykor elszenvedői) vagyunk. (BG)
vissza a főoldalra