154. A Dunánál

2020.11.23. nincs hozzászólás
A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

153. Szarvas Gábor szobra az Akadémia előtt

2020.11.16. 1 hozzászólás
Szarvas Gábor szobra áll az Akadémia előtt. De ma már aligha tudja valaki, hogy ki is volt ő.

152. Hamvas Béla a szó metafizikájáról

2020.11.09. nincs hozzászólás
„Az ősszó Isten szava. A teremtő Ige. … Isten teremtő ereje a szóban van.” (I/171) Példa erre az egyiptomi Edfu templomának felirata: „Mindaz, ami van, az ő szava által lett.” (I/171)

151. Tar, Kőrösi Csoma-emlékhely

2020.11.02. 1 hozzászólás
A cserháti Taron két évtizede áll egy felszentelt sztúpa, s alakul a Kőrösi Csoma-emlékhely. A buddhizmus nálunk nemcsak mai útkeresés (az is), hanem egyes jelek szerint a magyar kultúrában is halványan kimutatható (feltételezések szerint a kereszténységnek és a buddhizmusnak is vannak kapcsolatai, például Jézus Krisztus személyében).

150. Szalafői ősök

2020.10.26. nincs hozzászólás
Az Őrségben fekvő Szalafő egyik szerén, Pityerszeren tábla hirdeti az ősök nevét.

149. Kerkáskápolnai kápolna

2020.10.19. nincs hozzászólás
Kár a szóért, ha erre a megkapóan arányos kis sírkápolnára tekintünk. Az őrségi Kerkáskápolna határában áll. Sokszor megpihentem mellette.

148. Szentgyörgyvölgyi kékfelhők

2020.10.12. nincs hozzászólás
Az őrségi Szentgyörgyvölgyön a XVIII. század végén építették maguknak templomot a reformátusok.

147. Feliratok temploma, Őriszentpéter

2020.10.05. nincs hozzászólás
Az őriszentpéteri Templomszeren román kori alapokon álló kevert román-gótikus templomot minden Őrségjáró fölkeresi.

146. Magyarföldi fatemplom

2020.09.28. 1 hozzászólás
Az alig ötvenfős őrségi aprófaluban a temető melletti dombon 2009-ben ötvenfős (ökumenikus) fatemplomot építettek – Rátóti Zoltán színművész (akkoriban Magyarföld polgármestere) kezdeményezésére.

145. Magyarföld

2020.09.21. nincs hozzászólás
Ahányszor csak az Őrségben járok, mindig fölkeresem a Kerka völgyében Magyarföldet.