A nyelvi öröm

2010.04.15. nincs hozzászólás
A 44. magyar nyelve hete megnyitó ünnepségén, Szombathelyen, 2010. április 15-én tartott előadás írott változata.

Horváth Péter Iván: Családok az asszociációs mezőn

2009.09.15. nincs hozzászólás
A szavak háromféle kapcsolatot alkotnak: szócsaládokat, szómezőket és szóasszociációs hálózatokat.

Balázs Géza: Cohen – szónok, költő, énekmondó

2009.09.02. 3 hozzászólás
Leonard Norman Cohen a legbonyolultabb emberi kérdéseket boncolgatja hallatlan egyszerű szavakkal, dalokkal. Sokan tanulhattak meg dalaiból angolul.

Horváth Péter Iván: Jelölt és jelöletlen

2009.09.01. nincs hozzászólás
A nyelv elemeit többféleképpen lehet osztályozni. Ennek egyik szempontja az ún. jelöltség.

Horváth Péter Iván: Ellentétek vonzásában

2009.08.15. 5 hozzászólás
A nyelv bővelkedik az olyan szavakban és szerkezetekben, amelyek egyszerre két ellentétes dolgot jelentenek.

Balázs Géza: Miről mesélhetnének a maják?

2009.08.15. 1 hozzászólás
Az antropológiai nyelvészet azt vallja, hogy a különböző nyelvcsoportok és nyelvek másként látják, másként képezik le a világot. Amerika őslakosai például a valóságot a folyamatok összefonódásaként észlelik.

Horváth Péter Iván: Pereskedés

2009.08.01. 1 hozzászólás
Beszéd és írás közben mindenki bíróként dönt egy-egy nyelvi elem javára, de milyen alapon? És mi köze ehhez a nyelvésznek?

Balázs Géza: Sokatmondó szórangsorok

2009.07.15. 5 hozzászólás
A nyelvi kultúrájukat fontosnak tartó társadalmakban sok helyen rendeznek szószavazásokat, szóbemutatókat, amelyek árulkodnak egy korszak, korosztály vagy ember esztétikai, sőt etikai beállítódásairól, értékrendjéről, érzelemvilágáról.

Horváth Péter Iván: A honosított idegen

2009.07.15. 4 hozzászólás
Az idegen szavak a laikusban szorongást, a nyelvészben viszont bizonytalanságot keltenek, mert nehéz meghatározni a mibenlétüket.

Horváth Péter Iván: A felesleges fölösleg

2009.07.01. nincs hozzászólás
A hétköznapi locsogás eltörpül a nyelvszerkezeti redundancia (fölösleges információ) mellett.