Munkatársaink

Aczél PetraAczél Petra (1971) a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet intézetigazgató egyetemi tanára. Kutatási területek: klasszikus és modern retorika, közéleti kommunikáció, médiakommunikáció, újmédia-retorika. F. m.: Retorika (társszerzőként, 2005), Retorika. A szóból épült gondolat (2001). A szellemi kör tagja.
Adamikné Jászó Anna Adamikné Jászó Anna (1942) nyelvész, olvasáskutató, a modern retorikaoktatás megalapozója. Az ELTE-n végzett, a tanítóképző, tanárképző főiskola után az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének professzora, professor emeritusa lett. Több éven át vendégprofesszor Amerikában. Az IKU-Tár sorozatban megjelent két munkája: Stilisztikai kisszótár, Retorikai kisszótár. A Manyszi spiritus rectora.
Aratóné Nagy Ágnes, Arató BalázsAratóné Nagy Ágnes, Arató Balázs – az Arató Ügyvédi Iroda alapítói, több egyetemen oktatnak jogi és gazdasági ismereteket, szívügyük a magyar nyelv és kultúra, a jogi nyelv, valamint a társadalmi felelősségvállalás. Rendszeres előadói magyar nyelvi, nyelvstratégiai konferenciáknak. A szellemi kör tagjai.
Bagi MártonBagi Márton (1990) mérnökinformatikus. Érdeklődési területek: hálózatbiztonság, szteganográfia, sportok. A Manyszi informatikus munkatársa.
Balázs GézaBalázs Géza (1959) nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, valamint: Partiumi Keresztény Egyetem, Evangélikus Hittudományi Egyetem. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke. Kutatási területek: antropológiai, általános és alkalmazott, valamint netnyelvészet, nyelvstratégia, szemiotika. F. m.: Magyar nyelvstratégia (2001), Szövegantropológia (2006), Körbejárt Föld (2017), Nyelvszokások (2020). Honlap: www.balazsgeza.hu. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport alapítója, a Manyszi ügyvezetője és igazságügyi nyelvész szakértője.
BalázsLászló fptó2014Balázs László (1983) tanszékvezető főiskolai docens a Dunaújvárosi Egyetemen, szervezetpszichológus, kommunikációs szakember. Kutatási területe: érzelmi intelligencia és a szervezet szociálpszichológiája; szervezeti kommunikáció, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika. F. m.: Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben (2014), A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei (2013).A szellemi kör tagja.
Balogh F. AndrásBalogh F. András (1964) az ELTE Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Vendégtanár a korábbi NSZK-ban, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. F. m.: Német-magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében (2009). Az év szava bizottságának ötletadója és vezetője. A szellemi kör tagja.
Hasap KláraBarák Gáborné (Hasap Klára) (1985): magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, katolikus hittanár. Jelenleg a székesfehérvári Szent István Szakképző Iskola pedagógusa. Kutatási területe: az egyházi szakszókincs és a gyermeklapok nyelvi világa. Publikációja: Egyházi szakszókincs a modern katolikus írásbeliségben. A katolikus biblikus felsőoktatás Ószövetséggel foglalkozó tankönyvei, 2007. A szellemi kör tagja.
BaranyiKatifotóBaranyai Katalin (1955) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vezető szerkesztője magyar nyelv és irodalom tantárgyból, a Bolyai Önképző Műhely mentora. Magyar--orosz szakos középiskolai tanár, később főiskolai docens. Kutatási területe: nyugati magyar irodalom. Sárospataki öregdiákként elkötelezett az anyanyelvi kultúra iránt; ennek keretei: iskolai színjátszás, abaúji-zempléni szabadművelődés, népfőiskolai mozgalom, Kazinczy Társaság.A szellemi kör tagja.
Bincze_Diána_IbolyaBincze Diána Ibolya Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, író, költő. Az
Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázatain többször is helyezést ért el. Írásai
jelennek meg az Édes Anyanyelvünkben, a Nyelvünk és Kultúránkban. Folyamatosan ír és
publikál. A Manyszi nyelvi tanácsadója. Érdeklődési kör: nyelvművelés, dialektológia,
alkalmazott nyelvészet, két-és többnyelvűség, finnugrisztika. A Manyszi nyelvi
tanácsadója. A szellemi kör tagja.
Blankó Miklós (1997) az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–történelem szakos hallgatója, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék demonstrátora. Érdeklődési kör: kommunikáció, anyanyelv-pedagógia, nyelvi illem, kultúrtörténet, színház. Az ELTE Online hallgatói magazin főszerkesztője. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának főtitkára. Rovata van az Édes Anyanyelvünkben és az E-nyelv Magazinbanl Szó szót követ címmel. Rendszeres szereplője a közmédia nyelvművelő műsorainak. A Manyszi irodavezetője.
Borszuk AdriennBorszuk Adrienn (1993) középiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanár, illetve középiskolai fizikatanár. A Vetési Albert Gimnázium pedagógusa, a Kulturális Szolgáltató Egyesület (Kultszó) alelnöke. Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. A Bölcsészettudományi Kar Anyanyelv-pedagógiai diákműhelyének korábbi vezetője, a TÁMOP-projekt kutatási asszisztense, Kazinczy-érmes. Érdeklődési területei: anyanyelv-pedagógia, irodalom-szakmódszertan, mai magyar nyelv, leíró nyelvtan, helyesírás.
A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Bősze PéterBősze Péter (1938) ny. egyetemi tanár a Semmelweis Egyetemen, nőgyógyász és rákorvos. A nőorvosi daganatgyógyászat hazai megteremtője. Több orvosi folyóiratot és társaságot alapított (pl. Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia). Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, vezetőségi tagja, elnöke. A Magyar Orvosi Nyelv című folyóirat alapítója (2001) és főszerkesztője (orvosinyelv.hu), a magyar orvosi nyelv egyetemi tantárgy megteremtője és A magyar orvosi nyelv tankönyvének szerkesztője. A szellemi kör tagja.
Deák-Takács SzilviaDeák-Takács Szilvia (1973) a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium magyar szakos tanára, művelődési és felnőttképzési menedzser. Publikációi jelentek meg a Mestereink nyomában, Vörös Postakocsi, Pedagógiai Műhely, Irodalmi Jelen, Pad, Irodalomismeret, Litera folyóiratokban. A Czóbel Minka Baráti Kör alapító tagja. 2008-2014 között a Spanyolnátha és az SPN Könyvek szöveggondozója, jelenleg vendégszerkesztője. Érdeklődési területe az intertextualitás, az anyanyelv-pedagógia, helyesírás. A Manyszi munkatársa.
Dede ÉvaDede Éva (1958) magyar–orosz szakos tanár, pszichológus. Kutatási terület: a nyelvi agresszió változatai. F. m.: Virágzik az átok? – Verbális agresszió (átkozódás, káromkodás és szidalmazás) (2006), Vicc, sértegetés, erőszak – a nyelvi viselkedés egy fajtájáról (2010). A Manyszi munkatársa. Az E-nyelv Magazin Léleknyelv című rovatának szerzője.
Dénes ÁgotaDénes Ágota (1968) a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar tanító szakán, majd a Pannon Egyetem BTK alkalmazott nyelvészet szakán végzett. Jelenleg a Csöglei Általános Iskola pedagógusa. F. m.: Netm@gy@r a Facebook üzenőfalán (2013), Weöres Sándor gyermekversei az anyanyelvi nevelés szolgálatában (Múzsák Kertje, 2014). Szakmai érdeklődés: anyanyelv-pedagógia, frazeológia, nyelvi agresszió, nyelvi humor, netnyelvészet. A szellemi kör tagja.
dinnyésattilaképDinnyés Attila (1983) iskoláit Kunszentmiklóson kezdte, majd elvégezte az ELTE magyar és kommunikáció szakát. Főbb érdeklődési területe: nyelvészettörténet, online irodalomtörténet, szemiotika, hálózatkutatás. A Manyszi munkatársa.
Fancsek Krisztina (1956) az MTA Történettudományi Intézet ny. osztályadminisztrátora (1974–2003), az MTA BTK Néprajztudományi Intézet Folklór témacsoport adminisztratív munkatársa (2004–2014). F. m. az Ethno-Lore (2007–), Beke József: Arany-szótár I–III. (2017), Magyar Zoltán: A magyar történeti mondák katalógusa I–XI. (2018), Hoppál Mihály számos kötetének tördelése. A Manyszi tördelőszerkesztő munkatársa.
Fráter ZoltánFráter Zoltán (1956) egyetemi docens az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, az Apokrif folyóirat spiritus rectora. Kutatási területek: a Nyugat és az Újhold folyóirat szerzőinek életműve, Karinthy-, Kosztolányi-, Krúdy-kutatás, szövegkiadások gondozása, könyvsorozatok szerkesztése. Jelentősebb publikációk: Mennyei riport Karinthy Frigyessel (1987), A Karinthy élet-mű (1998), Krúdy Gyula (2003), Magyar irodalom fiataloknak (2016). A szellemi kör tagja, az E-nyelv Magazin Kávéházi szeglet c. rovatának szerzője.
Fuxreiter Erik (1999) a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban érettségizett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–történelem szakos hallgatója. Érdeklődési terület: film, szórakoztatómédia és mozgókép, irodalom, vallástörténelem, kosárlabda. A Manyszi munkatársa, a honlap technikai szerkesztője.
fűzfabalázs2014porteFűzfa Balázs (1958) az ELTE Savaria Egyetemi Központ docense. Szakterülete: XIX. század magyar irodalom, Ottlik Géza, az élményközpontú irodalomtanítás programja. A BÁR című folyóirat főszerkesztője, a Savaria University Press vezetője. „A 12 legszebb magyar vers” című programjáról és új szemléletű irodalomtankönyveiről széles körben ismerik. Számos tudományos kötet szerzője. A szellemi kör tagja.
Görög MártonGörög Márton (1986) mérnökinformatikus. Tanulmányok: Bp-i Piarista Gimn., PPKE ITK. Érdeklődés: mesterséges intelligencia, gépi tanulás. Aktív tag volt a Bolyai Önképző Műhelyben. Kezdetektől a Szómagyarító fejlesztője, illetve 2018-tól a Szókincstár, e-nyelv karbantartója. A Manyszi informatikus munkatársa.
Grétsy LászlóGrétsy László (1932) az ELTE professor emeritusa, Prima Primissima díjas nyelvész, nyelvművelő. Korábban az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője, majd az ELTE TFK tanszékvezetője volt. 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetségének főtitkára, alelnöke, ügyvezetője, majd tiszteletbeli elnöke. 1992-től az Édes Anyanyelvünk szerkesztője. Rádióműsora: Magyarán szólva. Vágó Istvánnal közös tévéműsora: Álljunk meg egy szóra! Balázs Gézával közös tévéműsora: Gyöngyök, Szószóló. A Szarvas Gábor nyelvészeti asztaltársaság egyik alapítója (2000). A Manyszi spiritus rectora.
Győrffy Gábor (1971) egyetemi adjunktus a Babeș-Bolyai Egyetem Újságírás Intézetén, a magyar tagozat vezetője, magyar--angol szakos tanár, jogi és gazdasági szakfordító. Doktori értekezése: Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában (2007). Kutatási területei: médiatörténet, online sajtó. A szellemi kör tagja.
H. Tóth TiborH. Tóth Tibor (1964) nyelvész, kandidátus, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet osztályvezetője. F. m.: Nyelvi változások az ezredfordulón. Meghatározó jelenségek a nyelvi viselkedés és a nyelvhasználat területéről (2014). A szellemi kör tagja.
vargagyulaH. Varga Gyula (1947) nyelvész, kommunikációs szakember, a Bél Mátyás Egyetem (Banská Bystrica) hungarisztika tanszékének volt egyetemi tanára, az Eszterházy Károly Főiskola ny. tanszékvezető főiskolai tanára. Kutatási területe: magyar grammatika, személyközi kommunikáció. A Semiotica Agriensis és sajtónyelvi konferenciák kezdeményezője. F. m.: Nyelv és kommunikáció (1994, 1998), Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába (1999), Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába (2015). A szellemi kör tagja.
Halmai TamásHalmai Tamás (1975) író, irodalmár. Volt magyartanár, dolgozott kulturális szervezőként, majd múzeumi sajtófelelősként. Jelenleg lapszerkesztőségi korrektor (Új Dunántúli Napló). – Tizenhat önálló kötete jelent meg: versek, prózák, esszék, kritikák, valamint portrémonográfiák kortárs költőkről. Több díj után 2016-ban Bárka-díjat kapott. Szerzői blogja: felhoposta.hu. A szellemi kör tagja és az E-nyelv Magazin Korrektrollglosszák c. rovatának szerzője.
hartay_csabaHartay Csaba (1977) költő, író, blogger, őstermelő. Hét verseskötet után 2013-ban jelent meg az első regénye. 2010-től 2017-ig az E-nyelv Magazin rovatvezetője (Nyelvemre harapva). A szellemi kör tagja.
Hódi ÉvaHódi Éva (1948) tanár, könyvtáros. Az ELTE-n végzett, férjével Jugoszláviába költözve könyvtárvezető, majd igazgató (2010--2013). A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke (1993–), a nyelvművelő Napok szervezője, kiadványsorozatának szerkesztője (21 kötet). Az MTA határon túli köztestületi tagja (2007-). Érdeklődési területe: magyar nyelv és irodalom, nyelvművelés, vajdasági magyar tudománytörténet. F. m.: Anyanyelvünk szolgálatában (2005), Hűség az anyanyelvhez (2008), Ha szóra nyitod ajkad… Nyelv és nyelvművelés Délvidéken (2014). A szellemi kör tagja.
Hódi SándorHódi Sándor (1943) pszichológus, író, társadalomkutató, bölcsészdoktor, tudományok doktora. Tanulmányok: Újvidéki Egyetem, ELTE. Eddig 34 önálló könyve jelent meg, további 50 könyvnek a szerkesztője és/vagy társzerzője, emellett több száz tanulmányt, esszét, cikket írt. Szakterülete: az öngyilkosság-kutatás, nemzeti identitászavarok, nemzetstratégia, nyelvpszichológia, kisebbségkutatás, tehetséggondozás. Az MTA köztestületének tagja. A szellemi kör tagja.
Horváth Péter IvánHorváth Péter Iván (1976) nyelvész, angol–spanyol szakfordító, lektor, tolmács, nyelvtanár; a PPKE adjunktusa, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda volt fordítási igazgatója. Érdeklődési területek: általános és alkalmazott nyelvészet. F.m.: Fordítási eredetű változások a mai magyar nyelvben (2010), A szakfordítások lektorálása. Elmélet és gyakorlat (2011). A szellemi kör tagja.
HoványiMfotóHoványi Márton (1986) teológus, irodalmár. Tudományos segédmunkatárs az MTA Irodalomtudományi Intézetében, valamint egyetemi adjunktus az ELTE TÓK-on. A Szónok születik retorikaiskola trénere. Kutatási területe: teológia és irodalomelmélet, katolikus dogmatika, teológiai antropológia, retorika, Hajnóczy Péter. F. m.: Prófétai alakmások A Karamazov testvérekben (2010), Egy fogalom határátlépései: a parabasis (2013), Ki a barbár? (2014). A szellemi kör tagja.
Hujber SzabolcsHujber Szabolcs (1978) magyar és portugál szakos bölcsész és tanár, dalszövegíró, jelenleg a Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium magyartanára, az ELTE doktorandusza. Az Édes Anyanyelvünk című folyóirat szerkesztőségi titkára. Érdeklődési terület: helyesírás, leíró nyelvészet, webkettes felületek nyelve. A Manyszi munkatársa.
Juhász Zoltán AndrásJuhász Zoltán András (1998) az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–történelem szakos hallgatója. Érdeklődési kör: versmondás (az Ady Szavalókör tagja), 19. századi eszmetörténet, irodalom-szakmódszertan és zene. A Magyar Nemzeti Múzeum önkéntes tárlatvezetője, a Melanchthon Szakkollégium elnöke, a Bolyai Önképző Műhely hallgatója. A Manyszi munkatársa.
kissróbertrichard2014fotoKiss Róbert Richard Prima Primissima díjas, Pulitzer-emlékdíjas, Pro Europa-díjas újságíró, nyelvész, kommunikációs szakember. Az Országmárka Tanács tagja. Az ELTE mb. oktatója, az SZTE és a BCE vendégelőadója. Nyelvi tárgyú könyvei: Köszönésformák a magyar nyelvben, Nyelvelő, Nyelvi finomságok, Fantasztikus nyelv. Második diplomája: okleveles jogász. A szellemi kör tagja.
Kiss ZoltánKiss Zoltán (1983–2011) német és alkalmazott nyelvészet szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2010– PhD-hallgató. Kutatási területe: lexikográfia, nyelvpolitika, két- és többnyelvűség. 2007-től az alkalmazott nyelvészeti tanszékeket összefogó rendezvények fő szervezője. F. m.: TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás (szerk. Gecső Tamással és Tóth Szergejjel, 2010), Nyelvpolitika a Dnyeszteren innen és túl (2009). A Manyszi örökös tagja.
Kóródi BenceKóródi Bence (1962) felelős szerkesztő, tankönyvszerző, az EKE OFI Tananyagfejlesztő Központjának vezetője. Főbb állomások: LangBridge Nyelvinformatika, jelentés alapú, online szótárak, nyelvi hálózatok témavezetője és alkotószerkesztője (2000–2005); Akadémiai Kiadó, magyar egynyelvű szótárak, SuliNova, szövegértés-szövegalkotás, Apáczai Kiadó, kiadási igazgató; OFI, alsó tagozatos tananyagfejlesztések vezető szerkesztője (2014–). A szellemi kör tagja, a Nyelv és iskola rovatával rovatszerzője.
Kozma JuditKozma Judit (1982) magyar és német szakos bölcsész és tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályának tudományos segédmunkatársa. Kutatási területek: csillagászati elnevezések helyesírási és névtani kérdései, szaknyelvi helyesírás. F. m.: Az égitestek neveiről és helyesírásukról (2007), Égitestek felszínformáinak helyesírási kérdései (2009), Holdi felszínformák elnevezéseiről (2010). A Manyszi munkatársa
SántaAnikóképLabossáné Sánta Anikó (1970) evangélikus teológus, mentálhigiénés lelkigondozó. Elvégezte az ELTE Beszéd- és hangtan önálló oktatási programját. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen beszédtechnikát oktat. A szellemi kör tagja.
magyarisara2Magyari Sára (1976) nyelvész, magyartanár. A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének docense. Kutatási terület: nyelv és kultúra kapcsolata, magyar mint idegen nyelv, kultúraköziség. F. m.: A fakultatív magyar nyelv oktatása (2005), Magyarul nem magyaroknak (2004, 2009), The Linguistic Image of Man in the Hungarian and Romanian Languages (2013). A szellemi kör tagja.
Már OrsolyaMár Orsolya (1987) az Antos János Általános Iskola (Réty, Kovászna megye, Románia) magyartanára és intézményvezetője, valamint óraadó tanár a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógiai és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kezdivásárhelyi Tagozatán. Kutatási területek: névtan, anyanyelv-pedagógia, általános nyelvészet. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Minya KárolyMinya Károly (1963) habilitált főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója. Kutatási területek: szókincstan, stilisztika, nyelvművelés. F. m.: Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces) (2002), Rendszerváltás-normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig (2005), Változó szókincsünk (2012). A Manyszi munkatársa, az E-nyelv Magazin Színház és nyelv c. rovatának szerzője.
Minya KárolynéMinya Károlyné (1963) magyar-orosz-angol-drámapedagógia szakos tanár. Érdeklődési kör: nyelvművelés, nyelvhelyesség, szöveggondozás, helyesírás. A Manyszi munkatársa.
Nagy Levente PéterNagy Levente Péter (1982) Junior Prima díjas alkalmazott nyelvész, szabadúszó szakfordító, lektor és tolmács. Kutatási területe: igazságügyi nyelvészet, szerzőségvizsgálatok, nyelvi profilalkotás. F. m.: Hálózatok a nyelvi profilalkotásban (2010); Igazságügyi nyelvészet (2011); A nyelvész szakértő és a nyelvész szakértői vélemény (2011).
A Manyszi munkatársa, igazságügyi nyelvész szakértő.
Nyiri PéterNyiri Péter (1980) magyar és német szakos tanár, irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Nyelv Múzeuma (Széphalom) igazgatója. Kutatási területei: Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, nyelvművelés (nyelvművelődés), anyanyelvi ismeretterjesztés, irodalmi és nyelvészeti muzeológia és múzeumpedagógia. A Kazinczy Ferenc Társaság jegyzője. F. m.: Irányok a nyelvújítás küzdelmeiben (2009), Testvérmúzsák Kazinczy korában (2013), A nyelv lelke, a lélek nyelve (2014). A szellemi kör tagja.
Pál Dániel LeventePál Dániel Levente (1982) költő, műfordító, a PRAE.HU Kft. ügyvezetője, a prae.hu általános művészeti portál főszerkesztő-helyettese, a Gyógypedagógiai Szemle Online főszerkesztője. 2012-től az ELTE Eötvös Kiadó főszerkesztője. Kutatási területek: irodalmi marketing, kiberfilológia; szöveg- és olvasáselméletek a digitális korban. F. m.: Sortűz a körkörös éjszakára (2005), Az Úr nyolcadik kerülete (2017). Honlap: paldaniel.wordpress.com. A szellemi kör tagja.
Pátrovics Péter Pátrovics Péter (1969) az ELTE orosz--lengyel szakán végzett, ugyanitt a Lengyel Filológiai Tanszékén habilitált egyetemi docens. Kutatási területe: az aspektológia és a tempuszológia, lengyel igeaspektus. Számos publikációja kapcsolódik nyelv és kultúra tárgyköréhez. A szellemi kör tagja.
ponozi_peterPomozi Péter (1963) az ELTE Finnugor Tanszékének habilitált egyetemi docense. 1993–1998 között az észtországi Tartui Egyetem magyar lektora, az ottani magyar főszak szakmai alapítója. Kutatási területei: nyelvtörténet, mondattan, szociolingvisztika, nyelvpolitika és folklór. A szellemi kör tagja, az E-nyelv Magazin Szólásmentés c. rovatának szerzője.
Pölcz Ádám (1989) magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanszékvezető-helyettes adjunktus (ELTE TÓK), református kántor. Kazinczy-érmes, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségi tagja. A 2006/2007-es OKTV magyar nyelvi döntőjében első helyezett. A Magyar Szemiotikai Társaság szervezőtitkára. Első kötete: Ragyogva tűz a napsugár (2009). F.m.: Az emberközpontú nyelvművelés és az antik retorikai hagyomány (2015)[tanulmány]. Az IKU irodavezetője.
Pusztay JánosPusztay János (1948) Prima Primissima díjas nyelvész, az ELTE Savaria Egyetemi Központ professor emeritusa, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem egyetemi tanára. Kutatási területe a finnugor nyelvészeten belül a nyelvcsalád kialakulása. Az utóbbi években egyre inkább nyelvpolitikai, nyelvfejlesztési kérdésekkel foglalkozik.Az E-nyelv Magazin Levelek a Borostyánkőútról c. rovatának szerzője, a szellemi kör tagja.
Rácz JánosRácz János (1953) nyelvész, helytörténész. Kutatási területe: a magyar anyagi és szellemi műveltség különféle tárgyköreinek, a magyar szakszókincs egyes fogalmi csoportjainak történeti-etimológiai szempontú földolgozása. F. m.: A magyar nyelv halnevei (1996), Állatnevek enciklopédiája (2012), Virágneves könyv (2017). A szellemi kör tagja.
Sz. Tóth GyulaSz. Tóth Gyula (1945) pedagógus, kutató-fejlesztő tanár (Zsolnai-program, ÉKP). Fő tevékenységek: pedagógusképzés, a francia nyelvi kultúra kutatása, a francia-magyar értékek közvetítése, társadalmi kommunikáció. F. m.: francia nyelvű tankönyvi programcsomag, (Téléphant – Élévision, Correspondances), Tanári notesz jegyzetkönyv (14 kötet). A szellemi kör tagja.
Széplaki ErzsébetSzéplaki Erzsébet (1959) tanító, magyar szakos tanár, módszertani szaktanácsadó (tehetséggondozás), kétszeres Aranytoll-díjas, érdemes tankönyvíró. Az Apáczai Kiadó felső tagozatos nyelvtan, szövegértés tankönyveinek és módszertani segédleteinek szerzője, a Furfang Kiadó felső tagozatos Osztálymátrix – Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság életpálya feladatgyűjteményeinek társszerzője. A Ne felejtsek! Országos levelező anyanyelvi verseny alapítója és lebonyolítója. Honlap: szeplakierzsebet.hu. A szellemi kör tagja.
Szűts ZoltánSzűts Zoltán (1976) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem habilitált egyetemi docense. PhD értekezését a hipertextből írta az ELTE-n. Rendszeresen publikál az új média, az információs társadalom, az internetes kommunikáció és a digitális pedagógia témájában. 2004 és 2007 között a szöuli Hankuk University of Foreign Studies vendégtanára volt, 2018-tól a Milton Friedman Egyetem Alkalmazott Infokommunikációs Kutatócsoportjának vezetője. Rendszeresen szerepel szakmai szakértőként a médiában. F. m.: A világháló metaforái (Osiris, 2013), Online (Wolters Kluwer, 2018). A szellemi kör tagja.
Szűts-Novák RitaSzűts-Novák Rita (1982) magyar szakos bölcsész (ELTE), az Eszterházy Károly Egyetem
Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója és az Országos Széchényi Könyvtár
szaktájékoztató könyvtárosa. 2015-2018 között öt időszaki kiállítás kurátora. Szakterülete a
19-20. századi magyar irodalom és neveléstörténet; Imre Sándor munkássága. A szellemi kör tagja.
Terdikné Takács SzilviaTerdikné Takács Szilvia (1972) nyelvész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola igazgatója. Kutatási terület: nyelvi sztereotípiák, a nyelvi mágia jelenségei, az archaikus népi imádságok és ráolvasások szimbolikus struktúrái, a nyelvtan- és irodalomtanítás módszertana. F. m.: Verselemzési technikák fejlesztése és digitális alapú projectek (2007), Szövegvilág és festett univerzum (2008), Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe (Balázs Gézával közösen, 2009). A szellemi kör tagja.
Toma KornéliaToma Kornélia (1974) főiskolai docens, az Eszterházy Károly Egyetem Humán Tudományok Intézetének igazgatója. Okleveles magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár. A Bibliotheca Comeniana és a Sárospataki Pedagógiai Füzetek főszerkesztője. A Magyar Comenius Társaság titkára. Érdeklődési és kutatási területei: kommunikáció, nyelvpedagógia, retorika. Doktori értekezése: Mai fiatalok argumentációs kultúrája (2016). F. m.: Mai fiatalok argumentációs kultúrája (2018), Comenius anyanyelvi nevelési programjának öröksége (2017). A szellemi kör tagja.
Tomori TímeaTomori Tímea (1986) jelenleg a nyíregyházi Bem József Általános Iskola kommunikáció – magyar szakos tanára. Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, ugyanitt az Iskolapedagógia Kutatócsoport Információs Társadalom Kutatóműhelyének tagja. Kutatási területek: kommunikáció mint kereszttantervi kompetencia, az információs műveltség tantervi és iskolapedagógiai megközelítései, szakmódszertan. A Manyszi munkatársa.
(Újszászi) Bogár LászlóÚjszászi Bogár László (1988) tréner, oktató, a BCE retorika- és beszédtechnika-tanára, a Magyar Rádió anyanyelvi műsorának (Tetten ért szavak, Édes anyanyelvünk) bemondója. Többszörös Kazinczy-emlékérmes. Jelenleg egy pénzügyi cég kommunikációs igazgatója. Érdeklődési terület: retorika, beszédtechnika. A szellemi kör tagja.
Vasné Tóth KornéliaVasné Tóth Kornélia (1971) magyar–történelem szakos középiskolai tanár, az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának könyvtárosa, tudományos kutatója. Kutatási területe: szókincstan, a csoport- és rétegnyelvek, ifjúsági nyelv, nyelvművelés, ex librisek, kisgrafikák, szignókutatás. F. m.: Élő diáknyelv (2010), Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában (2011). Honlap: vtkornelia.hu. A szellemi kör tagja.
Veszelszki ÁgnesVeszelszki Ágnes (1982) a BCE docense, magyar és német szakos bölcsész és tanár, közgazdász, a Filológia.hu Magyar Tudományos Akadémia-folyóirat szerkesztője. Kutatási területei: az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre; online agresszió; vizuális kommunikáció; a marketing, a péer és a nyelvészet kapcsolódási lehetőségei (marketolingvisztika). F. m.: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába (2017), Megfontolások a digitális kommunikáció pragmatikai leírásához (2015), A netnyelvészet terminológiai és kronológiai áttekintése (2016). Honlap: veszelszki.hu. A szellemi kör tagja.
Veszelszkiné Huszárik IldikóVeszelszkiné Huszárik Ildikó (1953) magyar–orosz szakos tanár, a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium korábbi igazgatója, az MCC kurzusvezetője. Érdeklődési köre: szövegértés, helyesírás, nyelvpedagógia, infokommunikáció (vhildi.hu). A szellemi kör tagja.
Veszprémi EszterVeszprémi Eszter (1956) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Az Anyanyelvápolók Szövetségének alapító tagja. Kutatási területe: mai magyar nyelvi és nyelvjárási szókincs, szemiotika. F. m.: A búbos banka tájnyelvi vizsgálata (1999), Utazási élmények a szemiotika tükrében (2010), Krúdy ízvilága (2012). Az EMMI pedagógus szolgálati érdemérem kitüntetettje. A szellemi kör tagja.
Vesszős Balázs (1977) angol és kommunikáció szakos tanár, Az ELTE Interkulturális Nyelvészet doktori programjának hallgatója. Kutatási területe: az interkulturális pragmatika, nemzetközi vállalatok interkulturális kommunikációjának vizsgálata, a szervezeti kommunikáció során fellépő félreértések elemzése, nonverbális kommunikáció, valamint a kommunikációs stratégiák fejlesztésének lehetőségei. A szellemi kör tagja.
Zimányi ÁrpádZimányi Árpád (1955) nyelvész, az Eszterházy Károly Egyetem főiskolai tanára. Érdeklődési területe: a nyelvművelés története, elmélete és gyakorlata, nyelvhelyességi, nyelvhasználati vizsgálatok, az idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre. F. m.: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata (2002), Nyelvhelyesség (2006), Nyelvhasználat, nyelvváltozás (2007). A szellemi kör tagja.
A Manyszi munkatársai voltak még: Domonkosi Ágnes (2004–2006), Kalcsó Gyula (2004–2006), Máté Bálint (2005–2006), Sebestyén-Tóth Orsolya (2007–2011), Szűts László (2005–2007) Szegi Ádám (2005–2011), Veres Anna (2007–2011), Bódi Zoltán (2006–2011), Biró János (2005–2012), Tölgyesi Beatrix (2009–2012), Hugyecz Enikő Henriett (2011–2013), Terjéki Tamás (2011–2013), Deák-Sárosi László (2013–2014), Boldog Katalin (2012–2014), Gál Soma (2012–2014), Szűcs Gábor (2012–2014), Tóth Enikő (2012–2014), Uzonyi Kiss Judit (2013–2014), Bender Márk (2013–2015), Bódi Ágnes Eszter (2012–2015), Juhász Péter (2007–2016), Fekete Nikolett (2016), Bódi Zoltán (2000-2016), Muhi Anna (2014–2017), Jamriskó Tamás (2013-2016), Vid Gabriella (2010–2016), Lénárt Gábor (2015–2017), Szécsényi Krisztina (2015–2018), Fejes Gergő (2018), Kövesdy Zsuzsa (2017-2019), Komlósi Réka (2018-2019)

vissza a főoldalra