Munkatársaink

Aczél PetraAczél Petra (1971) a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet intézetigazgató egyetemi tanára. Kutatási területek: klasszikus és modern retorika, közéleti kommunikáció, médiakommunikáció, újmédia-retorika. F. m.: Retorika (társszerzőként, 2005), Retorika. A szóból épült gondolat (2001). A szellemi kör tagja.
Adamikné Jászó Anna Adamikné Jászó Anna (1942) nyelvész, olvasáskutató, a modern retorikaoktatás megalapozója. Az ELTE-n végzett, a tanítóképző, tanárképző főiskola után az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének professzora, professor emeritusa lett. Több éven át vendégprofesszor Amerikában. Az IKU-Tár sorozatban megjelent két munkája: Stilisztikai kisszótár, Retorikai kisszótár. A Manyszi spiritus rectora.
Aratóné Nagy Ágnes, Arató BalázsAratóné Nagy Ágnes, Arató Balázs – az Arató Ügyvédi Iroda alapítói, több egyetemen oktatnak jogi és gazdasági ismereteket, szívügyük a magyar nyelv és kultúra, a jogi nyelv, valamint a társadalmi felelősségvállalás. Rendszeres előadói magyar nyelvi, nyelvstratégiai konferenciáknak. A szellemi kör tagjai.
Bagi MártonBagi Márton (1990) mérnökinformatikus. A Manyszi informatikus munkatársa.
Balázs GézaBalázs Géza (1959) nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, valamint: Partiumi Keresztény Egyetem, Evangélikus Hittudományi Egyetem. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke. Kutatási területek: antropológiai, általános és alkalmazott, valamint netnyelvészet, nyelvstratégia, szemiotika. F. m.: Magyar nyelvstratégia (2001), Szövegantropológia (2006), Körbejárt Föld (2017), Nyelvszokások (2020). Honlap: www.balazsgeza.hu. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport alapítója, a Manyszi ügyvezetője és igazságügyi nyelvész szakértője.
Balogh F. AndrásBalogh F. András (1964) az ELTE Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Vendégtanár a korábbi NSZK-ban, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. F. m.: Német-magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében (2009). Az év szava bizottságának ötletadója és vezetője. A szellemi kör tagja.
Hasap KláraBarák Gáborné (Hasap Klára) (1985): magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, katolikus hittanár. Jelenleg a székesfehérvári Szent István Szakképző Iskola pedagógusa. Kutatási területe: az egyházi szakszókincs és a gyermeklapok nyelvi világa. Publikációja: Egyházi szakszókincs a modern katolikus írásbeliségben. A katolikus biblikus felsőoktatás Ószövetséggel foglalkozó tankönyvei, 2007. A szellemi kör tagja.
Bincze_Diána_IbolyaBincze Diána Ibolya Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, író, költő. Az
Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázatain többször is helyezést ért el. Írásai
jelennek meg az Édes Anyanyelvünkben, a Nyelvünk és Kultúránkban. Folyamatosan ír és
publikál. A Manyszi nyelvi tanácsadója. Érdeklődési kör: nyelvművelés, dialektológia,
alkalmazott nyelvészet, két-és többnyelvűség, finnugrisztika. A Manyszi nyelvi
tanácsadója. A szellemi kör tagja.
Bősze PéterBősze Péter (1938) ny. egyetemi tanár a Semmelweis Egyetemen, nőgyógyász és rákorvos. A nőorvosi daganatgyógyászat hazai megteremtője. Több orvosi folyóiratot és társaságot alapított (pl. Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia). Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, vezetőségi tagja, elnöke. A Magyar Orvosi Nyelv című folyóirat alapítója (2001) és főszerkesztője (orvosinyelv.hu), a magyar orvosi nyelv egyetemi tantárgy megteremtője és A magyar orvosi nyelv tankönyvének szerkesztője. A szellemi kör tagja.
Deák-Takács SzilviaDeák-Takács Szilvia (1973) a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium magyar szakos tanára, művelődési és felnőttképzési menedzser. Publikációi jelentek meg a Mestereink nyomában, Vörös Postakocsi, Pedagógiai Műhely, Irodalmi Jelen, Pad, Irodalomismeret, Litera folyóiratokban. A Czóbel Minka Baráti Kör alapító tagja. 2008-2014 között a Spanyolnátha és az SPN Könyvek szöveggondozója, jelenleg vendégszerkesztője. Érdeklődési területe az intertextualitás, az anyanyelv-pedagógia, helyesírás. A Manyszi munkatársa.
Dede ÉvaDede Éva (1958) magyar–orosz szakos tanár, pszichológus. Kutatási terület: a nyelvi agresszió változatai. F. m.: Virágzik az átok? – Verbális agresszió (átkozódás, káromkodás és szidalmazás) (2006), Vicc, sértegetés, erőszak – a nyelvi viselkedés egy fajtájáról (2010). A Manyszi munkatársa. Az E-nyelv Magazin Léleknyelv című rovatának szerzője.
Dénes ÁgotaDénes Ágota (1968) a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar tanító szakán, majd a Pannon Egyetem BTK alkalmazott nyelvészet szakán végzett. Jelenleg a Csöglei Általános Iskola pedagógusa. F. m.: Netm@gy@r a Facebook üzenőfalán (2013), Weöres Sándor gyermekversei az anyanyelvi nevelés szolgálatában (Múzsák Kertje, 2014). Szakmai érdeklődés: anyanyelv-pedagógia, frazeológia, nyelvi agresszió, nyelvi humor, netnyelvészet. A szellemi kör tagja.
Fancsek Krisztina (1956) az MTA Történettudományi Intézet ny. osztályadminisztrátora (1974–2003), az MTA BTK Néprajztudományi Intézet Folklór témacsoport adminisztratív munkatársa (2004–2014). F. m. az Ethno-Lore (2007–), Beke József: Arany-szótár I–III. (2017), Magyar Zoltán: A magyar történeti mondák katalógusa I–XI. (2018), Hoppál Mihály számos kötetének tördelése. A Manyszi tördelőszerkesztő munkatársa.
Fuxreiter Erik (1999) a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban érettségizett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–történelem szakos hallgatója. Érdeklődési terület: film, szórakoztatómédia és mozgókép, irodalom, vallástörténelem, kosárlabda. A Manyszi munkatársa, a honlap technikai szerkesztője.
Gábor AdriennGábor Adrienn (1974) nyelvi lektor-korrektor; felnőttképzési és művelődési menedzser, felsőfokú újságíró, politikai szakértő, televíziós szerkesztő, zenepedagógus. Érdeklődési kör: helyesírás, nyelvhelyesség, nyelvművelés, stilisztika. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Görög MártonGörög Márton (1986) mérnökinformatikus. Tanulmányok: Bp-i Piarista Gimn., PPKE ITK. Érdeklődés: mesterséges intelligencia, gépi tanulás. Aktív tag volt a Bolyai Önképző Műhelyben. Kezdetektől a Szómagyarító fejlesztője, illetve 2018-tól a Szókincstár, e-nyelv karbantartója. A Manyszi informatikus munkatársa.
Grétsy LászlóGrétsy László (1932) az ELTE professor emeritusa, Prima Primissima díjas nyelvész, nyelvművelő. Korábban az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője, majd az ELTE TFK tanszékvezetője volt. 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetségének főtitkára, alelnöke, ügyvezetője, majd tiszteletbeli elnöke. 1992-től az Édes Anyanyelvünk szerkesztője. Rádióműsora: Magyarán szólva. Vágó Istvánnal közös tévéműsora: Álljunk meg egy szóra! Balázs Gézával közös tévéműsora: Gyöngyök, Szószóló. A Szarvas Gábor nyelvészeti asztaltársaság egyik alapítója (2000). A Manyszi spiritus rectora.
Győrffy Gábor (1971) egyetemi adjunktus a Babeș-Bolyai Egyetem Újságírás Intézetén, a magyar tagozat vezetője, magyar--angol szakos tanár, jogi és gazdasági szakfordító. Doktori értekezése: Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában (2007). Kutatási területei: médiatörténet, online sajtó. A szellemi kör tagja.
Halmai TamásHalmai Tamás (1975) író, irodalmár. Volt magyartanár, dolgozott kulturális szervezőként, majd múzeumi sajtófelelősként. Jelenleg lapszerkesztőségi korrektor (Új Dunántúli Napló). – Tizenhat önálló kötete jelent meg: versek, prózák, esszék, kritikák, valamint portrémonográfiák kortárs költőkről. Több díj után 2016-ban Bárka-díjat kapott. Szerzői blogja: felhoposta.hu. A szellemi kör tagja és az E-nyelv Magazin Korrektrollglosszák c. rovatának szerzője.
hartay_csabaHartay Csaba (1977) költő, író, blogger, őstermelő. Hét verseskötet után 2013-ban jelent meg az első regénye. 2010-től 2017-ig az E-nyelv Magazin rovatvezetője (Nyelvemre harapva). A szellemi kör tagja.
Hódi ÉvaHódi Éva (1948) tanár, könyvtáros. Az ELTE-n végzett, férjével Jugoszláviába költözve könyvtárvezető, majd igazgató (2010--2013). A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke (1993–), a nyelvművelő Napok szervezője, kiadványsorozatának szerkesztője (21 kötet). Az MTA határon túli köztestületi tagja (2007-). Érdeklődési területe: magyar nyelv és irodalom, nyelvművelés, vajdasági magyar tudománytörténet. F. m.: Anyanyelvünk szolgálatában (2005), Hűség az anyanyelvhez (2008), Ha szóra nyitod ajkad… Nyelv és nyelvművelés Délvidéken (2014). A szellemi kör tagja.
Hódi SándorHódi Sándor (1943) pszichológus, író, társadalomkutató, bölcsészdoktor, tudományok doktora. Tanulmányok: Újvidéki Egyetem, ELTE. Eddig 34 önálló könyve jelent meg, további 50 könyvnek a szerkesztője és/vagy társzerzője, emellett több száz tanulmányt, esszét, cikket írt. Szakterülete: az öngyilkosság-kutatás, nemzeti identitászavarok, nemzetstratégia, nyelvpszichológia, kisebbségkutatás, tehetséggondozás. Az MTA köztestületének tagja. A szellemi kör tagja.
Horváth Péter IvánHorváth Péter Iván (1976) nyelvész, angol–spanyol szakfordító, lektor, tolmács, nyelvtanár; a PPKE adjunktusa, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda volt fordítási igazgatója. Érdeklődési területek: általános és alkalmazott nyelvészet. F.m.: Fordítási eredetű változások a mai magyar nyelvben (2010), A szakfordítások lektorálása. Elmélet és gyakorlat (2011). A szellemi kör tagja.
Hujber SzabolcsHujber Szabolcs (1978) magyar és portugál szakos bölcsész és tanár, dalszövegíró, jelenleg a Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium magyartanára, az ELTE doktorandusza. Az Édes Anyanyelvünk című folyóirat szerkesztőségi titkára. Érdeklődési terület: helyesírás, leíró nyelvészet, webkettes felületek nyelve. A Manyszi munkatársa.
kissróbertrichard2014fotoKiss Róbert Richard Prima Primissima díjas, Pulitzer-emlékdíjas, Pro Europa-díjas újságíró, nyelvész, kommunikációs szakember. Az Országmárka Tanács tagja. Az ELTE mb. oktatója, az SZTE és a BCE vendégelőadója. Nyelvi tárgyú könyvei: Köszönésformák a magyar nyelvben, Nyelvelő, Nyelvi finomságok, Fantasztikus nyelv. Második diplomája: okleveles jogász. A szellemi kör tagja.
Kiss ZoltánKiss Zoltán (1983–2011) német és alkalmazott nyelvészet szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2010– PhD-hallgató. Kutatási területe: lexikográfia, nyelvpolitika, két- és többnyelvűség. 2007-től az alkalmazott nyelvészeti tanszékeket összefogó rendezvények fő szervezője. F. m.: TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás (szerk. Gecső Tamással és Tóth Szergejjel, 2010), Nyelvpolitika a Dnyeszteren innen és túl (2009). A Manyszi örökös tagja.
Kótis NikolettaKótis Nikoletta (1986) szövegíró-korrektor. Az ELTE-n végzett magyar és film szakos bölcsészként és tanárként. Írásai jelentek meg az Édes Anyanyelvünkben, a Magyarórában és az E-nyelv Magazinban. Érdeklődési köre: internetes szövegek helyesírási-stilisztikai javítása. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Kozma JuditKozma Judit (1982) magyar és német szakos bölcsész és tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztályának tudományos segédmunkatársa. Kutatási területek: csillagászati elnevezések helyesírási és névtani kérdései, szaknyelvi helyesírás. F. m.: Az égitestek neveiről és helyesírásukról (2007), Égitestek felszínformáinak helyesírási kérdései (2009), Holdi felszínformák elnevezéseiről (2010). A Manyszi munkatársa
Már OrsolyaMár Orsolya (1987) az Antos János Általános Iskola (Réty, Kovászna megye, Románia) magyartanára és intézményvezetője, valamint óraadó tanár a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógiai és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kezdivásárhelyi Tagozatán. Kutatási területek: névtan, anyanyelv-pedagógia, általános nyelvészet. A Manyszi nyelvi tanácsadója.
Minya KárolyMinya Károly (1963) habilitált főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója. Kutatási területek: szókincstan, stilisztika, nyelvművelés. F. m.: Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces) (2002), Rendszerváltás-normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig (2005), Változó szókincsünk (2012). A Manyszi munkatársa, az E-nyelv Magazin Színház és nyelv c. rovatának szerzője.
Minya KárolynéMinya Károlyné (1963) magyar-orosz-angol-drámapedagógia szakos tanár. Érdeklődési kör: nyelvművelés, nyelvhelyesség, szöveggondozás, helyesírás. A Manyszi munkatársa.
Nagy Levente PéterNagy Levente Péter (1982) Junior Prima díjas alkalmazott nyelvész, szabadúszó szakfordító, lektor és tolmács. Kutatási területe: igazságügyi nyelvészet, szerzőségvizsgálatok, nyelvi profilalkotás. F. m.: Hálózatok a nyelvi profilalkotásban (2010); Igazságügyi nyelvészet (2011); A nyelvész szakértő és a nyelvész szakértői vélemény (2011).
A Manyszi munkatársa, igazságügyi nyelvész szakértő.
Pátrovics Péter Pátrovics Péter (1969) az ELTE orosz--lengyel szakán végzett, ugyanitt a Lengyel Filológiai Tanszékén habilitált egyetemi docens. Kutatási területe: az aspektológia és a tempuszológia, lengyel igeaspektus. Számos publikációja kapcsolódik nyelv és kultúra tárgyköréhez. A szellemi kör tagja.
Pölcz Ádám (1989) magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanszékvezető-helyettes adjunktus (ELTE TÓK), református kántor. Kazinczy-érmes, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségi tagja. A 2006/2007-es OKTV magyar nyelvi döntőjében első helyezett. A Magyar Szemiotikai Társaság szervezőtitkára. Első kötete: Ragyogva tűz a napsugár (2009). F.m.: Az emberközpontú nyelvművelés és az antik retorikai hagyomány (2015)[tanulmány]. Az IKU irodavezetője.
Rácz JánosRácz János (1953) nyelvész, helytörténész. Kutatási területe: a magyar anyagi és szellemi műveltség különféle tárgyköreinek, a magyar szakszókincs egyes fogalmi csoportjainak történeti-etimológiai szempontú földolgozása. F. m.: A magyar nyelv halnevei (1996), Állatnevek enciklopédiája (2012), Virágneves könyv (2017). A szellemi kör tagja.
Sz. Tóth GyulaSz. Tóth Gyula (1945) pedagógus, kutató-fejlesztő tanár (Zsolnai-program, ÉKP). Fő tevékenységek: pedagógusképzés, a francia nyelvi kultúra kutatása, a francia-magyar értékek közvetítése, társadalmi kommunikáció. F. m.: francia nyelvű tankönyvi programcsomag, (Téléphant – Élévision, Correspondances), Tanári notesz jegyzetkönyv (14 kötet). A szellemi kör tagja.
Széplaki ErzsébetSzéplaki Erzsébet (1959) tanító, magyar szakos tanár, módszertani szaktanácsadó (tehetséggondozás), kétszeres Aranytoll-díjas, érdemes tankönyvíró. Az Apáczai Kiadó felső tagozatos nyelvtan, szövegértés tankönyveinek és módszertani segédleteinek szerzője, a Furfang Kiadó felső tagozatos Osztálymátrix – Kommunikáció, etika, etikett, gazdaság életpálya feladatgyűjteményeinek társszerzője. A Ne felejtsek! Országos levelező anyanyelvi verseny alapítója és lebonyolítója. Honlap: szeplakierzsebet.hu. A szellemi kör tagja.
Terdikné Takács SzilviaTerdikné Takács Szilvia (1972) nyelvész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola igazgatója. Kutatási terület: nyelvi sztereotípiák, a nyelvi mágia jelenségei, az archaikus népi imádságok és ráolvasások szimbolikus struktúrái, a nyelvtan- és irodalomtanítás módszertana. F. m.: Verselemzési technikák fejlesztése és digitális alapú projectek (2007), Szövegvilág és festett univerzum (2008), Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe (Balázs Gézával közösen, 2009). A szellemi kör tagja.
Toma KornéliaToma Kornélia (1974) főiskolai docens, az Eszterházy Károly Egyetem Humán Tudományok Intézetének igazgatója. Okleveles magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár. A Bibliotheca Comeniana és a Sárospataki Pedagógiai Füzetek főszerkesztője. A Magyar Comenius Társaság titkára. Érdeklődési és kutatási területei: kommunikáció, nyelvpedagógia, retorika. Doktori értekezése: Mai fiatalok argumentációs kultúrája (2016). F. m.: Mai fiatalok argumentációs kultúrája (2018), Comenius anyanyelvi nevelési programjának öröksége (2017). A szellemi kör tagja.
(Újszászi) Bogár LászlóÚjszászi Bogár László (1988) tréner, oktató, a BCE retorika- és beszédtechnika-tanára, a Magyar Rádió anyanyelvi műsorának (Tetten ért szavak, Édes anyanyelvünk) bemondója. Többszörös Kazinczy-emlékérmes. Jelenleg egy pénzügyi cég kommunikációs igazgatója. Érdeklődési terület: retorika, beszédtechnika. A szellemi kör tagja.
Vasné Tóth KornéliaVasné Tóth Kornélia (1971) magyar–történelem szakos középiskolai tanár, az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának könyvtárosa, tudományos kutatója. Kutatási területe: szókincstan, a csoport- és rétegnyelvek, ifjúsági nyelv, nyelvművelés, ex librisek, kisgrafikák, szignókutatás. F. m.: Élő diáknyelv (2010), Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában (2011). Honlap: vtkornelia.hu. A szellemi kör tagja.
Veszprémi EszterVeszprémi Eszter (1956) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Az Anyanyelvápolók Szövetségének alapító tagja. Kutatási területe: mai magyar nyelvi és nyelvjárási szókincs, szemiotika. F. m.: A búbos banka tájnyelvi vizsgálata (1999), Utazási élmények a szemiotika tükrében (2010), Krúdy ízvilága (2012). Az EMMI pedagógus szolgálati érdemérem kitüntetettje. A szellemi kör tagja.
Vesszős Balázs (1977) angol és kommunikáció szakos tanár, Az ELTE Interkulturális Nyelvészet doktori programjának hallgatója. Kutatási területe: az interkulturális pragmatika, nemzetközi vállalatok interkulturális kommunikációjának vizsgálata, a szervezeti kommunikáció során fellépő félreértések elemzése, nonverbális kommunikáció, valamint a kommunikációs stratégiák fejlesztésének lehetőségei. A szellemi kör tagja.
Zimányi ÁrpádZimányi Árpád (1955) nyelvész, az Eszterházy Károly Egyetem főiskolai tanára. Érdeklődési területe: a nyelvművelés története, elmélete és gyakorlata, nyelvhelyességi, nyelvhasználati vizsgálatok, az idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre. F. m.: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata (2002), Nyelvhelyesség (2006), Nyelvhasználat, nyelvváltozás (2007). A szellemi kör tagja.
A Manyszi munkatársai voltak még: Domonkosi Ágnes (2004–2006), Kalcsó Gyula (2004–2006), Máté Bálint (2005–2006), Sebestyén-Tóth Orsolya (2007–2011), Szűts László (2005–2007) Szegi Ádám (2005–2011), Veres Anna (2007–2011), Bódi Zoltán (2006–2011), Biró János (2005–2012), Tölgyesi Beatrix (2009–2012), Hugyecz Enikő Henriett (2011–2013), Terjéki Tamás (2011–2013), Deák-Sárosi László (2013–2014), Boldog Katalin (2012–2014), Gál Soma (2012–2014), Szűcs Gábor (2012–2014), Tóth Enikő (2012–2014), Uzonyi Kiss Judit (2013–2014), Bender Márk (2013–2015), Bódi Ágnes Eszter (2012–2015), Juhász Péter (2007–2016), Fekete Nikolett (2016), Bódi Zoltán (2000-2016), Muhi Anna (2014–2017), Jamriskó Tamás (2013-2016), Vid Gabriella (2010–2016), Lénárt Gábor (2015–2017), Szécsényi Krisztina (2015–2018), Fejes Gergő (2018), Kövesdy Zsuzsa (2017-2019), Komlósi Réka (2018-2019)

vissza a főoldalra