Hálózatkutatás – Interdiszciplináris megközelítések

3500 Ft

Néhány téma: a mentális lexikon hálózatai, magyar-angol szóasszociációk, egoháló, kapcsolati hálók, a párválasztás hálózata, a mondat mint multiplex hálózat, Tamási Áron hálózatai, hálózatépítés a spontán zenei improvizációban, pszichológiai jellemzők és hálózatok. A kötet a 2010-ben és 2011-ben Szombathelyen tartott Hálózatkutatás konferenciák válogatott anyagát tartalmazza.

Kategória:

Leírás

Nyelv és hálózatok

Balázs Géza
A szöveg hálózata

Kapcsolati hálók és nyelvhasználat

Balázs Géza-Balázs László
A formális közösségek egy sajátos névhálózata: ragadványnevek

Gangl Andrea
Szinonimák hálózata (újra)fordított szövegekben

Imrényi András
A magyar mondat mint multiplex hálózat

Kovács László
A mentális lexikon hálózatai

Oláh-Nagy Noémi
Kulturális különbségek a mentális lexikonban – szóasszociációs vizsgálat és számítógépes klaszterelemzés

Orosz Katalin-Kovács László-Pollner Péter
Magyar és angol szóasszociációs hálózatok vizsgálata

Társadalom és hálózatok

Bakó Béla
Társadalmi hálózatok, mint elemzési metódus az 56-os forradalom nemzetközi kontextusának megértéséhez

Balázs László
A vezetői szerep hálózati értelmezése

Balázs László
Az érzelmi intelligencia és a konfliktuskezelési mintázatok kapcsolódási lehetőségei

Fehér Katalin
A postás, a rendőr, a villanyszerelő. Viselkedésminták közösségi hálózatokban

Feleky Gábor Attila
Az egoháló feltérképezésének módszerei

Gráfik Imre
Párválasztási stratégiák hálózati jellege

Gráfik Imre
Vigyázat! – A hálózat/om sérült!

Koltay Tibor
Kinek a hálózata a Web 2.0?

Simon Levente
Háromszéki civil szervezetek hálózata

Vincze Anikó
Kapcsolatok szerepe a bevándorlók integrációjában

Gazdaság és hálózatok

Kovács László
Márkahálózatok

Szőke Viktória
A gazdaságföldrajzi hálózatok átalakulása a 2008-as gazdasági válság hatására magyarországi kis- és középvállalkozások példáján       161

Szőke Viktória
A KKV-k gazdaságföldrajzi hálózatainak vizsgálati lehetőségei

Irodalom és hálózatok

Simon Levente
Tamási Áron hálózatai

Szabó Roland
Jelzőhálózatok a Csáth-novellákban

Zene és hálózatok

Ifj. Czékus Jób
Hálózatok a spontán zenei improvizációban

Ifj. Czékus Jób
A spontán zenei improvizáció hálózatépítője

Pszichológia és hálózatok

Orosz Katalin-Vass Zoltán-Sváb Péter-Vicsek András, Pollner Péter
Pszichológiai jellemzők kapcsolatának vizsgálata hálózatelemzés alapján

Technológia és hálózatok

Csiszér Tamás
Eseménykapcsolatok vizsgálata hálózatelemzési módszerrel

A Hálózatkutatás konferenciák eseménytörténete

A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Magyar Szemiotikai Társaság Hálózatkutatás-sorozata:

Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Szerk.: Balaskó Mária—Balázs Géza—Kovács László. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Az alábbi könyvek honlapunkon is megrendelhetők:

Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza—Kovács László—Szőke Viktória. Inter Nonprofit Kft.—Magyar Szemiotikai Társaság—Bolyai Műhely Alapítvány-ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.

Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Szerk.: Balázs Géza—Kovács László—Szőke Viktória. Iinter—MSZT—BOM—SZTE JGYPK, Budapest—Szeged, 2013.

Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza—Kovács László—Szőke Viktória. Inter—Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016.

Hálózatkutatás. Hálózatok a nyelvben. Szerk.: Balázs Géza–Imrényi András–Simon Gábor. Magyar Szemiotikai Táraság, Budapest, 2020. 

 

További információk

Szerzők

, ,

Kiadó

, , ,

Oldalszám

Kiadás helye

Kiadás éve

vissza a főoldalra