Hálózatkutatás

3600 Ft

Hálózatok a nyelvben

Szerkesztette:

Balázs Géza – Imrényi András – Simon Gábor

Magyar szemiotikai tanulmányok 49–50.

Magyar Szemiotikai Társaság
Budapest, 2020

370 oldal

Kategória:

Leírás

A konferencia szervezői: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Szemiotikai Társaság Szervezőbizottsága: Tolcsvai Nagy Gábor (elnök), Balázs Géza, Imrényi András, Kugler Nóra, Simon Gábor (titkár)

A strukturalizmus fellépése óta látszólag közhely a nyelvtudományban, hogy a nyelv jelek rendszere, hálózata. E tézis közhely mivolta azért látszólagos, mert a nyelvet tanult formajelentés párok (elemi és összetett jelek) hálózataként felfogó megközelítés csak az egyike a számos létező grammatikaelméleti irányzatnak. Ugyanakkor a hálózatos leírás igénye számos területen megmutatkozik, például a mentális lexikon kutatásában, a Bybee-féle fonológiában és morfológiában, a szemantikában és a mondattanban. A nyelvi hálózatok elemzésére megtermékenyítőleg hatott továbbá a hálózatkutatás interdiszciplináris kutatási programja is, amely társadalmi, kulturális, nyelvi és természettudományi jelenségeken vizsgálja a hálózatok szerkezetének és működésének sajátosságait, tárgytudományokon átívelő párhuzamosságait.

Kötetünkben a hálózatkutatásba sorolható szemiotikai, kommunikáció- és grammatikaelméleti, korpusznyelvészeti, szociolingvisztikai, névtani és nyelvpedagógiai jellegű tanulmányok olvashatók.

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hetedik, 2018-ban rendezett tanácskozáson a nyelv hálózatos leírása állt a középpontban.

Kötetünk közvetlen előzményének tekinthetők az ELTE Savaria Egyetemi Központja és a Magyar Szemiotikai Társaság által kezdeményezett Hálózatkutatás-konferenciák, amelyeknek tanulmányokká bővített anyagai a következő kötetekben láttak napvilágot:

Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Szerk.: Balaskó Mária – Balázs Géza – Kovács László. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória. Inter Nonprofit Kft. – Magyar Szemiotikai Társaság – Bolyai Műhely
Alapítvány-ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.

Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Szerk.: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória. Iinter – MSZT – BOM – SZTE JGYPK, Budapest –Szeged, 2013.

Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória. Inter – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016.

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Hálózatkutatás” értékelése elsőként

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra