Színes mesekincsünk (e-könyv)

1000 Ft

Nyelv, irodalom, nevelés 2. — Színes mesekincsünk – Tanulmányok a mesék világáról

Szerkesztette: Daróczi Gabriella – Gaál-Horváth Krisztina – Gönczöl Andrea – Lózsi Tamás
– Merényi Hajnal – Tóth M. Zsombor

A szerkesztők munkatársa: Pölcz Ádám

ISBN 978-615-82068-4-6, 280 oldal

Tartalom

Előszó helyett

Gyűjtemény, regény, anyanyelv

Bereczkiné Záluszki Anna – Galuska László Pál – Szinger Veronika: A Mondjad még! – Irodalmi szöveggyűjtemény és családi olvasókönyv meseanyaga
Gajdóné Gődény Andrea: Szipurka. Zsidó mesék alsó tagozaton
Merényi Hajnal: Villámhajigáló Diabáz – népmese és mítosz találkozása Szakács Eszter meséiben
Szlukovényi Katalin: A verses mese műfaji kategóriái néhány magyar példán
Tuba Márta: Interkulturáció és szövegtípus Szabó T. Anna Senki madara című meseregényében
Gulyásné Turcsányi Enikő – Vinczéné Horváth Bernadett – Vincze Zsuzsa Dorina – Vincze Anikó: A rendszeres esti mesélés hatása 1. osztályos gyermekek szókincsére

Mese és interdiszciplinaritás

Ökördi Réka: A matematikai szorongás megjelenése a gyermekirodalomban
Bagota Mónika – Ökördi Réka: Mark Haddon: A kutya különös esete az éjszakában – Gondolatok egy autista fiú kalandjairól a matematikán innen és túl
Kuzma Gréta: Történetmesélés a digitális korban. A digitális történetmesélés lehetőségei a középiskolában
Tóth Gábor: Népmesék és felhasználásuk a Rákosi-korszakban
Trentinné Benkő Éva – Poros Andrea: Hallgatói mesék a kétnyelvűségről a diszciplínák találkozásában

Német nyelvű gyermekirodalom

Márkus Éva: Es war einmal…Ungarndeutsche Volksmärchen und ihre Rolle im Unterricht
Kerekes Gábor: Michael Köhlmeier und die Gattung des Märchens
Baloghné Nagy Gizella – Miskei-Szabó Réka – Radvai Teréz: Die Rolle der Märchen im autonomen Fremdsprachenlernen
Klein Ágnes – Márkus Éva: Bilderbücher in Mundart
Helmut Herman Bechtel: Die Erscheinungsformen von Märchenmerkmalen in phantastischen Kinderromanen

Esszék, beszámolók

Sándor Ildikó: Kinek mit meséljünk – besorolhatók-e a népmesék életkori szempontból?
Bereczkiné Záluszki Anna – Pölcz Ádám: Mesemondás. Kicsiknek. Nagyoknak. A magyar népmese nyomában című kiállítás az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán
Baráth Brigitta: A gyermekjóga és a mese kapcsolata

Leírás

„Ha azon gondolkodom, mivel is lehet igazán lemérni egy kultúra értékét  […], elsősorban a mesék jutnak az eszembe. Amiről ezek a mondák – igaz hihetetlen keretek között – szóltak, az maga volt az élet. Minden mese mögött sok-sok tanulság, az élet szeretete, egy nép, egy kor megtisztított bölcsessége – vagy problémái, értékszemlélete volt” – írja Kedves Loránd Az örökkévalóság pillanatai című kötetében. A mesék mint a kultúra kiváltságos hordozói a tudománynak is gazdag kutatási korpuszt biztosítanak.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke már két ízben jelentkezett mesetémájú tanulmánykötetekkel. Ezek közül az első Disciplina in fabula címmel jelent meg 2020-ban, és A mese interdiszciplináris megközelítései című nemzetközi konferencia tanulmányait tartalmazza. A második kötet 2021-ben a tanszék oktatóinak tudományos-módszertani dolgozatait gyűjtötte egybe: Mese és nevelés címmel a Nyelv, irodalom, nevelés kötetsorozat első darabjaként látott napvilágot. A mostani kötet az első kettő hagyományait folytatja: egy nemzetközi konferencia tapasztalatait összegzi, de igyekszik segítségként szolgálni a mesék összetett világában való eligazodáshoz is. Gyorsan változó világunkban – amely a mesékről való gondolkodást is elérte – talán nem jönnek rosszul a szakszerű fogódzkodók.

A kötetben egyaránt megjelennek a népmesék és a műmesék vizsgálati szempontjai, a német nyelvű fejezetben pedig kifejezetten a német mesei hagyományhoz köthető tanulmányokkal találkozik az olvasó.

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Színes mesekincsünk (e-könyv)” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra