nemzetközi egyezmények neve

2008. 04. 10.

Segítséget szeretnék kérni a következő szavak helyesírásában (mit írunk és mikor kis és nagy betűvel):

Báseli egyezmény,
Bécsi egyezmény,
Strasbourgi bíróság.

Mind a három kifejezés mondatban található, egy nemzetközi témájú cikkben.

A jelenleg érvényben lév�? helyesírási szabályzat (A magyar helyesírás szabályai, Akadémiai Kiadó, 11. kiadás) nem hoz példát az Ön által kérdezett egyezményekre.
Az Osiris Kiadó Helyesírás című könyve a 140. oldalon foglalkozik a nemzetközi szerződésekkel és törvényekkel.
A hivatalos közlönyökben ezek nagy kezdőbetűs használatát kötelező érvényűnek tartja: Maastrichti Szerződés.
A mindennapi írásgyakorlatban, különösen a szerződések rövid megnevezései esetén kis kezdőbetűket is használhatunk: maastrichti szerződés.
Ha a címjelleget hangsúlyozni kívánjuk, elfogadható a nagybetűs kezdés is: Maastrichti szerződés.

A Basel szó a kiejtés elve alapján z-vel írandó: Bázel.

A strasbourgi bíróság a szabályzat 192. pontja alapján kis kezdőbetűs, mivel a bíróság hivatalos elnevezése nem ez, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra