Balázs Géza: Szélárnyékban

8900 Ft

Balázs Géza: Szélárnyékban. Művészetkritikai írások

 Inter–IKU, Budapest, 2024. 320 old.

 (IKU-monográfiák 11.)

ISBN 978-615-5556-21-0

Kategória:

Leírás

A kötet Balázs Géza nyelvésznek, néprajz- és kultúrakutatónak, a Színház és Filmművészeti Egyetem professzorának az elmúlt két évtizedben írt esztétikai, művészetkritikai írásaiból válogat. A szerző szándéka, hogy „kánonbővítési” céllal a szélárnyékban lévő, kevesebb figyelemre méltatott, esetleg feledésbe merült művekre és szerzőkre hívja fel a figyelmet. A szerző nyelvi oldalról közelít az irodalom, a színház, a képzőművészet jelenségeihez, és ezzel számos esetben új perspektívát, megközelítési, megértési lehetőséget kínál. Továbbá az is a szerző célja, hogy fölelevenítse az olvasókban korábbi irodalmi emlékeiket, hogy sajátos, „nyelvi” kulcsot (megközelítési lehetőséget) mutasson fel a művek megközelítéséhez, értelmezéséhez. Balázs Géza a „szöveg öröme” hozzáállással komplex szemiotikai, retorikai módszerrel közelít a művekhez, így feltárulnak a művek lélektani mozzanatai, alakzatai, különös tekintettel a rejtőzködő ikonikusságra, amelyek révén feltárulnak az organikus, mitopoétikai jellemzők. A kötet írásai korábban folyóiratokban, ünnepi kiadványokban (elszórtan, szélárnyékban) jelentek meg. A színházi írások nagy része a Nemzeti Színház bemutatóival foglalkozik, mivel a szerző egy évadon át a Nemzeti Színház felkérésére írt kritikákat a darabokról. 


Tartalom


MŰVÉSZETEK, KÁNONOK


Hol van a művészet, az irodalom, a nyelv?


A művészet mint az elmélet szolgálólánya


Az irodalmárok felelőtlensége. Gárdonyi Géza és Fekete István életműve kapcsán


IRODALOM


Egy török ének. Balassi Bálint reneszánsz táncdala


Csokonai drámai nyelve a Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársángon című komikus eposz kapcsán


Áldott Arany-kor… Arany nélkül. Cento


A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról. Arany János: Széchenyi emlékezete


Gárdonyi Géza nyelvi öröksége


Láthatatlan harc a testekben. Tamási Áron: Jégtörő Mátyás


Biomorfizmus (a természeti jelenségek és állatvilág humanizálása) Karácsony Benő Napos oldal című regényében


Légy azzá, ami nem lehetsz! József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat


Tánc a temetőben. Sinka István: Anyám balladát táncol


A szállóige születése. Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet


A Pál utcai, a rákosi és a szarvasi fiúk. Havas Zsigmond: Rákosi fiúk és Hartay Csaba: Lerepül a hülye fejetek című regényének olvasása nyomán


Hogyan lehet ezt a nyarat elmondani? A Tüskevár időszerűsége


A pad. Hajnóczy Péter kisprózája


A legjobbakból. Temesi Ferenc válogatott történetei


Csoóri Sándor címerversének (Idegszálaival a szél) alakzattana


Hiánytalan világ – nem hiányzó ember. Székely János Hiánytalan című versének stilisztikai elemzése


Csak félelemből a rettenet ellen. Farkas Árpád válogatott versei


„Mérges pipacson túl…”, népköltészeten túl… Szarka Tamás versei


„Versvisszafojtva a vers”. Agócs Sándor: Szőrén az Időt


Olvasói vannak, olvasatai alig. Fodor Ákosról


Holtág. Hartay Csaba regénye


Mindennap újra történik a múlt. Jámborné Balogh Tünde: Templomkerti látomások


Sorstragédiánk mozaikdarabkái. Jámborné Balogh Tünde: Különös tartomány


„Somogyot talán jobban szeretem, mint magamat.” Takáts Gyula: Újabb évek Drangalagban


Elfeledett írónemzedékünk. Szakonyi Károly: Írók lámpafénynél


„Erdély kisiklik a mondataim hálójából.” Egy dadogás története. Vida Gábor regénye


Weöres Sándor költészetének három pillére


Hamvas Béla nyelvi-nyelvelméleti gondolatai


HANG- ÉS ÖSSZMŰVÉSZET


Beszélj! Marsall László hangjátékai


Színjáték a színjátékról. Tóth Ilonka drámája


Bevonja, elvarázsolja a nézőt. Michel de Ghelderode: Az Úr komédiásai. Képek Assisi Szent Ferenc életéből


Csíksomlyói passió – káprázatos nyelven elbeszélve. 18. századi ferences iskoladrámák és Szőcs Géza Passió című alapján


Romokon állunk és romokban végezzük. Józsa Péter Pál: Agón


Caligula helytartója. Székely János drámája


„A mi jelünk a kereszt…”  Hazatérés. Misztériumjáték Esterházy János gróf életéről


Az örök Egri csillagok


Kodály Zoltán üzenete


Zenésznevek, családnevek. Tari Lujza könyve


NÉPMŰVÉSZET, KÉPZŐMŰVÉSZET, ÉPÍTÉSZET


Török Gábor: Ciszterna és forrás. Giovanni Pisano szószéke Pistoiában


„Rólam feledkezzetek el!” Kismonográfia Lükő Gábor munkásságáról


Szimbólumok, álmok mélyén. Jankovics Marcell írásai


Nyelvemlékek, jelemlékek, hajlítások. Csete Ildikó és Csete György jeltörténete


Textilbe álmodott nyelvemlékek. Széljegyzetek Csete Ildikó művészetéhez


Az alkalmazott grafikus nem alkalmazkodó grafikus. Ember tervez… Nagy András írásai


Borsón álmodott álmok. Szilágyi Mária keramikusművész


„A rajz rajzolja önmagát.” Takács Gábor: A szépség szolgálatában. Beszélgetések Somogyi Győzővel festészetről, grafikáról, esztétikáról


Luzsicza Lajos Érsekújvárjának képi-nyelvi ízei


Csengők, csöngettyűformák a magyar népi kultúrában. Pásztorkincsek gyűjteménye Bárándon


Ott látok egy aranyágat. Archaikus népi imáink tárlata


Égerházy-ikonok


Boldogasszony-idézők utóda. Németh Kálmán faszobrász

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Balázs Géza: Szélárnyékban” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra