hobbiállateledel- és -felszerelés-üzletlánc

2010. 02. 10.

Mi a helyes írásmódja a hobbiállateledel- és -felszerelés-üzletláncnak?

Bármennyire is furcsa, a helyes írásmód: hobbiállateledel- és -felszerelés-üzletlánc. A helyes írásmód eldöntésekor több szempontot is figyelembe kell venni. A szerkezet nagyobb egységeit a helyesírási szabályzat 139. a) alpontjának megfelelően írjuk: „Ha egy kötőjellel már tagolt szóhoz újabb, szintén kötőjellel kapcsolandó utótag járul, az első kötőjelet (mivel közszói alárendelő összetételekben két kötőjel egy összetett szóban nem lehet) kihagyjuk, vagyis az eredetileg kötőjelezett szórészt az új alakulatokban egybeírjuk: anyagcserevizsgálat, de: anyagcserevizsgálat-kérés; békeszerződés-tervezet, de: békeszerződéstervezet-kidolgozás; kerekasztal-konferencia, de: kerekasztalkonferencia-rendezés; stb.” Ennek megfelelően: hobbiállat-eledel > hobbiállateledel-üzletlánc; hobbiállat-felszerelés > hobbiállatfelszerelés-üzletlánc. A továbbiakban a 262. c) alpontot kell követnünk: „Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja, rendszerint csak az utolsó, illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra, illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép- és gyorsíró; bel- és külkereskedelem; tej-, zöldség- és gyümölcsfelhozatal; stb., illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet; gépgyártó, -szerelő és -javító üzem; stb.” Ennek megfelelően: hobbiállateledel- és -felszerelésüzletlánc. Ám ezt az írásmódot sem fogadhatjuk el, hiszen a kötőjelnek az összetételi tagok határát jelölnie kell: hobbiállatok felszerelésének az üzletláncáról van szó, az írásmód azonban nem ezt sugallja (hobbiállatoknak a feszerelésüzletláncát jelenti). Nem szaporítva tovább a szót, ebben az esetben a kémiai helyesírásban már gyakorolt eljárást, a két kötőjeles megoldást lehet alkalmazni: hobbiállateledel- és -felszerelés-üzletlánc.
Mindezek mellet megemlítendő, hogy a hasonló esetekben cészerű a szerkezeteket jelöltté tenni: hobbiállateledelek és -felszerelések üzletlánca.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra