társas tanulás

2011. 06. 24.

Hogyan írjuk a társas tanulást? (Ennek a párja az egyéni tanulás, ez egy képzési program keretén belül működő, rendszeres esemény. Minden reggel egy órát kell tanulnia az illetőnek egyénileg, aztán egy órát a hozzá kijelölt társsal.)

Az Osiris Helyesírás c. szótárában a „társas” címszó alatt találtam szavakat, melyek között van, ami külön van írva és van, ami egybe. Pl.: társasutazás, társasvacsora, társasnyaraló, de társas élet, társas kirándulás, társas üdülés. Mi a különbség?

Az összetett szavak írása esetén a helyesírásunk néhol bizonytalan. (AkH. 42. o.)
Az Ön által kérdezett szerkezet egy minőségjelzős összetétel, ezeket általában különírjuk. (Vö. általános iskola, AkH. 107. pont.)
Az összetételeket akkor írjuk egybe, ha ezek együttes jelentése más, mint a különírt formáé: pl.: meleg ágy (várja a kirándulókat), de melegágy(at alakítanak ki a kertészetben).
Léteznek esetek, ahol a kialakult szokás szerint jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk a tagokat (pl.: fiatalkorú, nagyfokú).

A társas tanulás esetében, mivel nincs kialakult egybeírási szokás, illetve a jelentésváltozás sem nagy, a különírást javaslom. Ezt az elvet támasztja alá az Ön által említett „egyéni tanulás” forma is, hiszen az „egyéni” előtaggal kezdődő összetételeket többnyire különírjuk (pl.: egyéni gazdálkodás, egyéni szóalkotás, OH. 624.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra