de ugyanakkor, de ennek ellenére, de azonban

2013. 10. 15.

A “de viszont” használata ugyebár helytelen. De mi a helyzet a “de ugyanakkor”, a “de ennek ellenére”, a “de azonban” és a “de mégis” használataival? Szerintem mindegyik helytelen (az egymás mellé írt szavak, kifejezések ugyanazt jelentik), mégis csak a “de viszont” helytelenségéről hallani.

A “de viszont” használata sem minden esetben helytelen. A Nyelvművelő kéziszótár szerint (Tinta, Budapest, 2005. 106.) a két kötőszó szerepe nem teljesen azonos (a “viszont” utal a kölcsönösségre, viszonosságra is. Igaz ez a “de ugyanakkor” esetében is, hiszen az “ugyanakkor” is lehet időhatározói szerepű.
A “de azonban” esete már más: itt két azonos szerepű kötőszó találkozik, ezért feleslegesnek minősíti az ilyen formákat a szótár is (vö. 104.). A “de ennek ellenére” szintén ez a kategória lehet.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra