cascót, Cascót (CASCO-t ~ CASCÓ-t)

2014. 07. 05.

Egy olyan terméknévnél, mint pl. XY CASCO, ahol direkt van a termék nagybetűvel, hogyan tesszük hozzá a toldalékokat: CASCÓT, CASCÓ-t vagy CASCÓ-T?

Ha nem betűszóról van szó, akkor alapvetően csak a kezdőbetűket írjuk nagybetűvel (és közvetlenül kapcsoljuk a tárgyragot): Unihoppla Cascót.
Amennyiben valamilyen szempontból fontos a csupa nagybetűs írásmód, akkor ezt a formát javasoljuk: UNIHOPPLA CASCO-t.

Melléknévképző esetén kicsit máshogy alakul mindez: Unihoppla Cascó-s, illletve UNIHOPPLA CASCO-s; egytagú tulajdonnév esetén pedig: unihopplás, illetve UNIHOPPLÁ-s (vagy UNIHOPPLA-s).

Az Osiris-helyesírás a következőképpen ír erről:

„Márkanevekkel leginkább a reklámokban lehet találkozni. Írásképük gyakori velejárói különféle nem nyelvi eszközök, például a grafikus elemek vagy a betűtípus. (…) A márkanevek mondatba vagy szövegbe szerkesztésekor a nem nyelvi jelek visszaadására – főként a nem reklámtípusú szövegekben – nincsen mindig mód.” (OH. 223. o.)

„A reklámcélokból verzálisan szedett márkanevekhez a toldalékok mindig kötőjellel kapcsolódnak: SILANUS-szal, KADETT-et. Bár a toldalék tő végi nyújtó hatását jelölni kell, nem tekinthető hibának, ha az alapalak azonosíthatósága érdekében a csupa nagybetűvel szedett márkanevekben elmarad ez a jelölés: KOMA-val.” (OH. 224. o.)

„A több különírt elemből álló márkanevekhez az alapalak kezdőbetűinek változatlanul hagyásával, kötőjellel kapcsoljuk a képzőt: Alfa Romeó-s, Visa Classic-os.”  (OH. 223. o.)

(BM)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra