A gyermek szemiotikája

2020.09.21. nincs hozzászólás
A gyermek mindenből tud csinálni. – Goethe

„Az élet éppen elég hosszú.”

2019.12.01. nincs hozzászólás
Írások Balázs Géza 60. születésnapjára

Rímes nyelvi játék

2019.12.01. nincs hozzászólás
Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái
Válogatás a 2019. évi anyanyelvi pályázat legjobb munkáiból

Magyaróra 2019/1-4.

2019.11.10. nincs hozzászólás
Megvásárolható e-könyként és nyomtatott változatban is.

Szimbolizáció és szemiotika. A jelteremtő ember

2019.11.04. nincs hozzászólás
A vásárlást követően automatikusan kiküldi rendszerünk a könyvet.

Irodalmi kvízkönyv érettségizőknek

2019.09.15. nincs hozzászólás
A Magyar nyelvtani kvízkönyv után egy újabb szerzőpáros a középiskolai irodalom-tananyagot dolgozta fel az előbbihez hasonlóan 10 × 50 darab feleletválasztós kérdéssel, valamint a hozzájuk tartozó megoldókulccsal. A témakörök a legnagyobb stíluskorszakokat mutatják be, így az antikvitástól egészen a posztmodernig kalauzolnak bennünket az alkotók. Ezenkívül az utolsó két fejezetben a populáris irodalommal, a társművészetekkel és […]

Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

2019.09.15. nincs hozzászólás
Más nyelvészeti kutatásai mellett Büky László több dolgozatot, illetőleg könyvet írt, amelyekben a Nyugat első nemzedékéből is kiemelkedő Füst Milán stílusával foglalkozott. A Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében (Akadémiai Kiadó, 1989) indította e munkákat, majd a Stílusmagatartási formák Füst Milán és Weöres Sándor költői nyelvében (Szegedi Egyetem, 2011) című kötetében […]

Hűség a változáshoz

2019.09.15. nincs hozzászólás
A talán, a között, a mintha nyelvi-szellemi hálózata. A kérdések és a feltételes mód tapintatos bizonytalansága. Megkapaszkodni (és/vagy elakadni) a pillanatban. Tárgyak, növények, állatok létformáit fürkészni – de nem szemmel. Az énben lakó idegen. Az univerzum, mely fölöttünk feszül, de magunkbanismerünk esszenciájára. A kihagyásos versbeszéd hézagmentessége. A rendszert nem igénylő rend alakzatai. A metafizika – […]

Nikla és Dardzsiling között

2019.05.04. nincs hozzászólás
33 verselemzés
Bő évtizeddel hasonló műfajú kötete (Versnyelvtanok, 2008) s szűk esztendővel Fodor Ákos-értelmezései (Versmeditációk, 2018) után Halmai Tamás újra verselemző kisesszéket gyűjtött egybe.

Stilisztikai kisszótár

2019.04.18. nincs hozzászólás
Bár több stilisztikai tankönyv van, a legújabb, retorikai megalapozottságú stilisztikai kutatások nem épültek be az oktatásba, a köztudatba.