számjegyek tagolása, többjegyű

2008. 08. 26.

1. Hogy írják számmal a 3 jegyűnél hosszabb számokat? Ezres csoportosítást alkalmazhatok-e, és ha igen, van-e valamilyen korlát + az ezres csoportokat ponttal vagy csak szóközzel kell elválasztani?

2. A „többjegyű szám” kapcsolatban a több jegyű vagy a többjegyű írásmód a helyes?

Az akadémiai helyesírási szabályzat 289. b) pontja alapján a következőt mondhatom: A számjeggyel írt, öt- vagy ennél több jegyű számok számjegyeit hátulról számított hármas csoportokba tagoljuk, az egyes tagokat pedig szóközzel választjuk el egymástól, pl.: 20 611, 357 864 stb.

Ha a számokat oszlopba rendezzük, és közöttük négyjegyű számok is találhatók, akkor ez utóbbiakat is szóközzel tagoljuk, pl.:

21 126
4 210
12 305
9 258

A másik kérdéséhez: A „többjegyű szám” kifejezésben az első szót egybeírjuk, azonban a „háromnál több jegyű szám” esetében külön.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra