nyelvtanász, összeesküvés-elmélész

2009. 07. 16.

Meg szeretném kérdezni, hogy mit jelentenek pontosan a természettanász, nyelvtanász, hittanász, élettanász stb. és számelmélész, összeesküvés-elmélész, csoportelmélész stb. szavaink.

A kérdezett szavak a szótárakban nem találhatók meg. A megalkotásukban jól felismerhető a szóvégeken lévő –ász/-ész képző, melynek a jelentése: ’valamivel hivatásszerűen foglalkozó személy’ pl. halász, ékszerész, építész’ (Magyar értelmező kéziszótár).

A fenti képzővel a nyelvújítás korában nagyon sok szót alkottak. Az ’elmélész’ pl. egy 1833-as szótárban már megvan.
A -tanász, -elmélész utótagú szavak azt jelentik, hogy az illető az alapszóban megnevezett tudománnyal foglalkozik: a nyelvtanász nyelvtannal, a számelmélész számelmélettel stb. Valószínűleg a tömörítés szándéka miatt alakultak ki, a használatukból arra következtethetünk, hogy kicsit bizalmas, tréfás, ironikus célúak, különösen az összeesküvés-elmélész esetében érezhető az utóbbi.
Hasonló példa a szintén nyelvújítási újdondász is, amely az értelmező kéziszótárban is szerepel ’újságíró’ jelentésben.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra