nemzetállam, többnemzetiségű állam

2011. 11. 02.

Miképpen írandók: nemzet()állam, több()nemzet()állam?

A „nemzetállam” kifejezés egybeírandó (OH. 448.).
A több()nemzet()állam kifejezéssel eddig nem találkoztam. Ebben a formában, önálló fogalomként az internet sem ad rá találatot. (Vö. Több nemzetállam területén alakult ki önkényuralmi rendszer.)
Amennyiben a kifejezés azt jelenti, hogy egy adott állam területén több nemzetiség él, és ezek alkotnak egy államot, úgy a „többnemzetiségű állam” kifejezést javaslom. (OH. 448. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra