az olasz népnév etimológiája

2012. 05. 20.

“olasz” szavunk eredete. Lehetne inkább cseh eredetű? Most jövök Prága környékéről. Kutná Hora főtere mellett található az ún. Olasz-udvar tere, csehül: namesti U vlasskeho dvora. Tehát Olasz-udvar=Vlassky dvur ( az első s-betű fölötti ‘mekcsen’-t nem találom a gépen…). Ejtésében eléggé az ‘olasz’-ra hasonlít?

Az olasz szó eredetéről ezt írja az egyik etimológiai szótár:
„Szláv eredetű szó: régi szerb-horvát, szlovén Vlasi (‘olaszok’). Az ősszlávban ez a név jelölte általában az újlatin népeket, vlasi és vlahi változatokban. A szó az ófelnémet walhisc (‘újlatin’) átvétele; ez végső soron egy közelebbről meg nem határozható kelta törzs nevéből ered, s etimológiailag az angol Welsh (‘walesi’) szóval kapcsolatos; a németben a legújabb korig használatos volt a Welschland megnevezés, amely Itáliát, Hispániát és Franciaországot foglalta magában. A szláv szó két változatából született a magyarban egyfelől az oláh, másfelől az olasz; a szóeleji mássalhangzó-torlódás a v vokalizációjával [magánhangzóvá válásával] oldódott fel: vlasz > ulasz > olasz.”
(Tótfalusi István: Magyar etimológiai szótár)

Jogos tehát, hogy Csehországban járva feltűnt a két szó hasonlósága, hiszen a cseh is szláv nyelv.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra