nyitva tartás, egybeír, afelől

2006. 06. 07.

A felől szeretnék érdeklődni, hogy az alábbi – tipikus – szavak egybe, avagy külön írandók-e és miért: nyitva tartás/nyitvatartás, egybeír/egybe ír, afelől/a felől (afelé/a felé).

Nyitva tart, nyitva tartás különírandó (határozói igeneves kapcsolat, ugyanolyan, mint az állva néz valamit, futva érkezett, állva nézés, futva érkezés stb.)
A „nyitvatartási” már egybevonódik a 137. szabálypont miatt (az utótagon megjelenő 2. képző összevonja a kapcsolat egészét: tart-ás-i). Pl.: nyitvatartási idő.

Az egybeír, különír igekötős igék, ezért jogos az egybeírás.

A harmadik esetben mindkettő helyes a mondat értelmétől függően:
afelől érdeklődöm, afelé (arra) megyünk,
a felől a hegy felől jön az esőfelhő,
a felől a kérdés felől érdeklődöm,
a felé a ház felé mutatott.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra