mondatvégi írásjel

2006. 06. 09.

Amikor egy felkiáltójellel záródó idézethez forrásmegjelölést kapcsolunk zárójelben, a zárójel után ki kell tenni a pontot vagy szükségtelen?

Pl.:
„Legyetek óvatosak!” (Liahóna, 55. o.).
vagy:
„Legyetek óvatosak!” (Liahóna, 55. o.)

Azért érdekel, mert itt a mondatot záró írásjel már ki van téve — a felkiáltójellel. A forrásmegjelölés ezek szerint a mondathoz tartozik? Mert ha ugyanebben a mondatban pont lenne az idézetben, akkor úgy tudom, hogy a mondaztzáró pontot el kell hagyni, és a forrásmegjelölés után kell kitenni. Ugyanez a kérdésem a kérdőjel esetében is.

Nagyon pontosan idézi föl a lényeget: ha a mondatzáró írásjel pont, akkor azt a zárójeles forrásmegjelölés után tesszük ki. Ez viszont csak arra az esetre igaz, ha a legutolsó mondatban idéztük a forrást. Ha nagyobb szövegegységben, tehát már az előző mondatokban is, akkor az utolsó mondat végére kitesszük a pontot, majd következik a zárójeles hivatkozás, de a zárójel után ilyenkor nem áll pont.

Amikor azonban kérdőjel vagy felkiáltójel zárja az idézőjeles mondatot, ezek az írásjelek az idézőjelen belül vannak kitéve, és a zárójeles közbevetés után szükségtelen kitenni a mondatzáró pontot (helyesírásunk 4. alapelvét, az egyszerűsítést alkalmazzuk, bár szembeállíthetó a logikával — nincs pontosan szabályozva).
Tehát a 2. változatot javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra