rám lőttek

2007. 09. 20.

Több kérdésem is van:
1. helyes-e a következő alak? 3-adik
2. a cseszni, elcseszni ige felszólító módja érdeleknek — melyik alak a helyes a cseszd vagy a csezd?
3. rálőttek vkire – ezt egybe írjuk. de mi a helyzet a rám lőttek alakkal? a nyelvérzékem azt mondatja velem, hogy külön kell írni, mint ahogyan a hozzám vágta a poharat esetében is (?) -de vajon jól tudom-e?

1. Célszerűbb a betűvel kiírt „harmadik” forma vagy a számnév ponttal írt változata: „3.”.

2. A szó szótöve a szóelemzés elve alapján a felszólító alakban is megmarad, a kiejtésbeli zöngésedés ellenére. Tehát: „cseszd”.

3. Valóban jól tudja a rálőttek – rám lőttek páros eltérő helyesírását. Ha az igekötő nem egyes szám harmadik személyű (rá, hozzá stb.), akkor a határozószói formát használjuk: rám lőttek, hozzám vágta stb. Bővebben: a helyesírási szabályzat 131. szabálypontjában.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra