kötőjel az intézménynevekben

2007. 09. 28.

INTÉZMÉNYNEVEK helyesírása: hogy írjuk az alábbiakat rövidítve? Katona József Színház – Katona Színház vagy Katona színház, esetleg Katona-színház?
És így tovább hogy helyes? Madách Színház, Örkény Színház?
Ha iskolaneveket írunk rövidítve: Magyar Képzőművészeti Egyetem – Képzőművészeti egyetem vagy Képzőművészeti-egyetem (kötőjel, kisbetű?)
Színház- és Filmművészeti Egyetem: ha egészen rövidítve akarom írni, hogy színművészeti, akkor azt nagybetűvel v. kisbetűvel kezdem?

VESSZŐ: az „és”, „meg”, vagy” kötőszavak elé mikor kell, és mikor nem kell vessző?

KÜLÖNÍRÁS/EGYBEÍRÁS: „hogy ha”, ill. ‘hogyha” szavakat mikor írjuk külön v. egybe?
Ugyanez a kérdésem a „nem csak” ill. „nemcsak” szóval kapcsolatban.

MOZAIKSZAVAK: a mozaikszó, ha intézménynév része, akkor kötőjellel v. anélkül kapcsolódik a szóhoz? Például: TÁP Színház vagy TÁP-Színház? Melyik a helyes?

Az intézménynevek írását részletesen szabályozza és értelmezi a két fő helyesírási kiadvány: A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás), illetve Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila Helyesírás c. könyve (Osiris Kiadó, 2004. OH.). A rövidebb formában használt intézménynevek, melyek személynevet tartalmaznak, kötőjelesen kapcsolódnak össze. Az OH. példája: Eötvös-egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem helyett – 218. o. A színházak rövidebb nevének írásában is eszerint járhatunk el: Katona-színház a Katona József Színház helyett. A Madách és az Örkény Színháznak viszont ez a forma a hivatalos neve, itt nem beszélhetünk az előbbiekhez hasonló rövidebb formáról. A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hivatalos nevének rövidebb alakjában az OH. tanácsa: „nem hivatalos említéskor nem szükséges a nagy kezdőbetű, hivatalos formában azonban igen.” Továbbá ha a teljes név helyett az intézménytípust jelölő szavakat használjuk, akkor is a kis kezdőbetűs forma a szokásos: pl. színművészeti.
Ha egy intézménynévnek mozaikszó a része, az intézménytípust jelölő szó különírva nagybetűvel kezdődik, pl. OTP Rt., TÁP Színház (kivéve a 190. pontban felsorolt eseteket).

Irodánk ingyenes gyorsszolgálata egy-két kérdésre vonatkozik, ezért a többi kérdéséhez figyelmébe ajánlom a kereső adatbázisunkat, melyben a hogyha/hogy ha, nem csak/nemcsak kérdésére a választ megtalálja.
A vesszőhasználatról: az alapszabály az, hogy a mellérendelő kötőszók előtt a felsorolás (halmozás, azonos mondatrészek) tagjai között nem, tagmondatok között viszont alkalmazzuk a vesszőt. A részletes szabályokat A magyar helyesírás szabályai c. kiadványban (Akadémiai Kiadó) a 96., 100., 243., 247–255., 260–261., 274. pontokban találhatja meg, még bővebben kifejtve az OH.-ban. A szabályzat internetes elérhetősége: http://www.mek.oszk.hu/01500/01547/01547.doc
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra