bál, konferencia

2008. 01. 23.

Több báli rendezvény kapcsán merült fel a kérdés változatos helyesírásukkal kapcsolatban:
megye bál
horvát bál
valentin bál
nyugdíjas bál

Másik kérdésem pedig a záró konferencia – zárókonferencia helyesírására vonatkozik.

A két köznév alkotta kapcsolatokat általában egybeírjuk, kivéve, ha az első főnév jelzője a másodiknak. A „megyebál” írásmódja ennek alapján egyértelmű (a megyének a bálja: 128. c) pont).

A melléknév és főnév alkotta jelzős kapcsolatokat különírjuk, ha nincs jelentésváltozás (95. pont), tehát ha a „horvát” szó nép vagy nemzetiség neveként, azaz melléknévként szerepel, különírjuk: „horvát bál”.

A „Valentin” szó tulajdonnév, nagybetűs, ehhez kötőjellel kapcsoljuk a „bál” szót: „Valentin-bál” (140. b) és 168. pont).

A „nyugdíjas” szó érdekes eset, mert eredetileg melléknév, viszont főnevesült, és itt is főnévként áll, tehát a megyebálhoz hasonlóan (a nyugdíjasok bálja, 128. c) pont) egybeíródik: „nyugdíjasbál” (különírva azt jelentené, hogy a bál ment nyugdíjba).

A „zárókonferencia” írását a 112. pont szabályozza: a konferencia az esemény lezárására szolgál, vagyis rendeltetést fejez ki, ezért egybeíródik (az Osiris-féle Helyesírás c. kötetben többek közt ilyen példák szerepelnek: zárójelenet, záródokumentum, zárómondat).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra