Prótagorasz

2008. 03. 26.

Hogy írják helyesen a Protagorasz nevet? Én háromféle írást találtam: Prótagorasz, Prótagorász, Protagórasz.
Nem tudunk dönteni.

Az ógörög szavak írását A magyar helyesírás szabályai 218. pontja szabályozza, részletes eligazítást a Helyesírás c. kötet ad (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 257–259. o.) Alapvető szabály, hogy „a magyar ábécé betűivel lehetőleg a forrásnyelvből (tehát más nyelv közvetítése nélkül) írjuk át”.
Figyelembe vesszük egyrészt az eredeti alakváltozatot, másrészt az eddig kialakult gyakorlatot.
Az eredeti névben (Πρ�?�?αγ�?ρα�?) ómega (ó) található az első szótagban, ezért átírása is ó.
A harmadik szótagban az „ó” hangsúlyos hangot jelöl, átírva o (ékezet nélkül, mert a magyar helyesírásban az ékezet a magánhangzó időtartamát jelöli, nem a hangsúlyát).
A szóvég kétféle írásmódja (-asz vagy -ász) valószínűleg eltérő kiejtést tükröz, mivel az indoeurópai rövid á-t kétféleképpen, a-nak vagy á-nak ejtjük vagy írjuk át.
Összefoglalva: bár a kérdezett név nem fordul elő az Osiris-féle Helyesírásban, a fentiek alapján a Prótagorasz ajánlható, a szakirodalomban ez a gyakoribb átírás. Ezt az írásformát a szótárakban is meglévő Pitagorasz (Püthagorasz) megerősíti.
Előfordul, hogy szaktudományos munkában az átírás másféle, latinosan Protagoras.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra