felvonótervező mérnök

2008. 04. 03.

Tisztelettel kérdezném, hogy melyik írásforma a helyes: „Felvonótervező mérnök”, vagy „Felvonó tervező mérnök”?

A tervezőmérnök szó egybeírandó. Ha egy újabb kiegészítő összetételi tag járul hozzá, a melléknévi igeneves szerkezetet különírjuk: felvonótervező mérnök (A magyar helyesírás szabályai, 112. pont és Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 113–114. o. alapján).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra