idézés

2008. 04. 22.

Valahol mintha olvastam volna olyasmit, hogy idézetben is belejavíthatunk, amennyiben nyilvánvaló elírások, vagy értelmet is zavaró hibákra akadunk. Sőt, hogy a rossz helyen lévő vesszőket is áthelyezhetjük. Ha pedig hosszú a mondat, ami régebben rendszeresen előfordult, akkor földarabolhatjuk azt kisebb mondatokra. Azt is látom, hogy a régies nevek is megváltoznak idézetkor: nem Ferencz, nem Josef, nincs már a Czegléd, a Fejérvár és a rácz népnév is csak rác. Önöknek mi erről a véleményük?

Az idézésnek kétféle formája van:

1. Tartalmi idézéskor némileg megváltoztatjuk mások szavait, nem ragaszkodunk a szó szerinti formákhoz, csak a lényeget adjuk vissza. Ilyenkor nem alkalmazunk idézőjelet, és a mondatok szerkezetét is megváltoztathatjuk.

2. Szó szerinti idézéskor az idézett szöveget idézőjelek közé helyezzük (erről bővebben l. Az akadémiai helyesírási szabályzat 256. pontját), és azon változtatnunk nem szabad. Az elírásokra, a régies helyesírású formákra kerek vagy szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel hívhatjuk fel a figyelmet: (!) vagy [!]. Ugyanezt a cél szolgálja a sic! vagy a (sic!) megjelölés is (jelentése: ‘így’).

Bővebben erről a kérdésről itt olvashat: Laczkó Krisztina — Mártonfi Attila 2004: Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp. 313., 336–341. o.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra