Hotmail-fiók, Easyjet-pilóta

2009. 02. 10.

Az idegen szavakat is tartalmazó szóösszetételekről szeretnék kérdezni. A gyakorlatban szoktam látni kötőjelesen, kötőjeltelenül. Melyik a helyes? Hotmail fiók vagy Hotmail-fiók, EasyJet pilóta vagy Easyjet-pilóta?

Az ilyen típusú szerkezetekben a kötőjel körüli bizonytalanság abból adódik, hogy
1. ha a tulajdonnév (Hotmail, Easyjet) a köznév (fiók, pilóta) főnévi (minőség)jelzője, akkor külön kell írni (ez főként, de nem kizárólagosan márkaneveknél fordul elő: pl. Colgate fogkrém, Renault gépkocsi);
2. ha viszont a tulajdonnév (Hotmail, Easyjet) jelöletlen összetételt alkot a köznévvel (fiók, pilóta), akkor kötőjellel kapcsoljuk ezeket.

(Lásd részletesen az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványának 134. és 135. oldalán.)

Tehát ha (l. 1. eset) úgy értelmezzük a szerkezetet, hogy „olyan fiók, amely Hotmail”, akkor elfogadható a különírt forma is: Hotmail fiók. Az „olyan pilóta, aki Easyjet” nem valós/értelmes feloldása a szerkezetnek, tehát ezt elvethetjük. A 2. szabály alapján a „Hotmailnek a fiókja” és „az Easyjetnek a pilótája” birtokos szerkezet jelöletlen, így kötőjelesen írandó: Hotmail-fiók, Easyjet-pilóta.Még egyszer összefoglalva: Hotmail fiók ~ Hotmail-fiók; Easyjet-pilóta.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra