idegen tulajdonnevek toldalékolása

2009. 02. 19.

Idegen tulajdonnevek toldalékolásával kapcsolatban milyen szabály létezik a különböző ragokkal ellátott személynevekre, családnevekre stb., azaz mikor szükséges kötőjellel elválasztani, és milyen esetekben kell egybeírni – kiemelten y-ra végződő neveknél.
Például: Johnny-val vagy Johnnyval.

A toldalékot az y-ra végződő tulajdonnevekhez rendszerint közvetlenül kapcsoljuk (coventryi, vichyi; Johnnyval). Azonban kötőjellel kapcsoljuk hozzá a toldalékot, ha 1. az y szokatlan, „bonyolult” betűkapcsolat utolsó betűje (Berkeley-n, Disney-vel), vagy 2. ha a tulajdonnév több különírt elemből áll (Karlovy Vary-i).
Bővebb információk és további példák: Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris 2005: 275–6; akadémiai helyesírási szabályzat 215. pontja.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra