magyar nyelvbeli, Magyar Nyelv-beli

2009. 03. 12.

Kötőjellel vagy két szóban írandó a magyarnyelvbeli?

Két helyesírási lehetőség adódik a fönti esetre.
1. Ha a magyar nyelv jelzős szerkezet a kiindulási alap, akkor a 108. szabály értelmében járunk el: „Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i, -beli, -s, -ú, -ű, -jú, -jű, -nyi képző járul, a különírást általában megtartjuk: bal parti, szomszéd falubeli, piros tetős, fehér virágú, apró szemű, erős bordájú, nagy erejű, kis hordónyi stb.” Tehát a helyes forma: magyar nyelvbeli.
2. Ha a Magyar Nyelv mint folyóiratcím a kiindulási alap, akkor viszont az alapalak azonosíthatósága érdekében a -beli képzőt kötőjellel kell kapcsolni: Magyar Nyelv-beli. (OH. 153. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra