vegyes hangrendű szavak toldalékolása

2009. 05. 27.

Melyik a helyes toldalékolás: Anettke vagy Anettka; Anettkém vagy Anettkám; Anettel vagy Anettal?
Ugyanígy kérdéses számomra a balek, a hanem („…hanemmel kezd…”), a Szamek (családnév) és a haver szavak toldalékolása.

A szavak toldalékolása a magyarban az illeszkedés szabályai szerint történik: magas hangrendű szóhoz magas, mély hangrendű szóhoz pedig mély magánhangzót tartalmazó toldalék járul. A vegyes hangrendű szavak illeszkedése azonban bonyolultabb, néhány esetben ingadozás is lehet. Ilyen ingadozás figyelhető meg a kérdezett szavak toldalékolásában is. Az általános szabályt a Nyelvművelő kézikönyv a következőképpen taglalja: „ha a mély hangú szótag után csak egy e hangú szótag következik, elvben egyformán jó a magas és a mély hangú toldalékolás”: Anettke~Anettka, Anettkém~Anettkám, Anettel~Anettal; balekkel~balekkal, Szamekkel~Szamekkel, haverrel~haverral. Mindezt persze keresztezheti a kialakult szokás: az Anett név becézett formájában (Anettka) és a haver szó toldalékos alakjában (haverral) gyakoribb a mély hangú illeszkedés.
Ebből a szempontból csak a hanem a kivétel, hiszen összetett szó lévén toldalékolását az utótag magánhangzójának hangrendje határozza meg. Mivel az utótag magas hangrendű, a toldalék csak magas hangrendű lehet: hanemmel. A kérdésről részletesebben l. a Nyelvművelő kézikönyv megfelelő fejezeteit.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra