idegen nevek toldalékolása

2009. 09. 02.

Az idegen nevek írásmódjával – főleg a toldalékolásával – kapcsolatban szeretnék egy részletes összefoglaló írást találni, ha van ilyen.
Rémlik, hogy valahol azt olvastam, hogy a bonyolult írásképű idegen neveket lehet kötőjellel toldalékolni, még akkor is, ha nem néma hangra végződnek, de arra már nem emlékszem, hogy mi tekinthető „bonyolultnak”.

Az idegen szavak írásmódjával kapcsolatban az Osiris-féle Helyesírás irodalomjegyzéke felsorol néhány szakirodalmat.
A Lőrincze Lajos által szerkesztett, Nyelvművelésünk főbb kérdései című műben Fábián László tanulmánya, Az idegen szavak kérdése harminc oldalon keresztül foglalkozik a témával. A tanulmány azonban már régi, hiszen 1953-ban adta ki az Akadémiai Kiadó (azóta jelent meg a helyesírási szabályzat 10. és 11. kiadása is).
A téma részterületeivel foglalkozó újabb írások:
Néhány újabb keletű idegen szavunk írásáról. In Földi Éva–Gadányi Károly (szerk.): Vox humana. Budapest, ELTE, 2000, 152–154.
– Fercsik Erzsébet: Az idegen márkanevek egy típusának magyar toldalékolása. Magyar Nyelvőr, 125 (2001), 493–494.
– Raátz Judit: Az idegen keresztnevek helyesírása. In Bozsik Gabriella–V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk időszerű kérdései a 21. század kezdetén, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2001–2002, 122–129.
– Zimányi Árpád: Angol (jövevény)szavaink helyesírása és hibatípusai. In Bozsik Gabriella–V. Raisz Rózsa (szerk.): Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 1996, 70–83.

A helyesírási szabályzat 217. pontja szerint akkor kapcsoljuk kötőjellel a toldalékot az idegen szavakhoz, ha azok néma hangra végződnek, vagy ha az utolsó kiejtett hangot a betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli (pl. Calais-ben, display-re, Montesquieu-höz).
Az Osiris-féle Helyesírás (2005, 275–276) számos kötőjeles példa felsorolása mellett kitér olyan többjegyű idegen betűkre is, amelyekhez közvetlenül kapcsolódik a toldalék (pl. oo: Daewootól, sch: Boschsal, th: Smithszel).
A magyar tulajdonnevekhez hasonlóan kötőjellel, az eredeti kezdőbetűket megtartva kapcsoljuk a toldalékot a többelemű idegen tulajdonnevekhez: Leonardo da Vinci-s, New York-i.
Ha az idegen tulajdonnév kettőzött mássalhangzóra végződik, az azonos betűvel kezdődő toldalék szintén kötőjellel kapcsolódik: Grimm-mel, Scott-tól.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra