frázisok ironizálása

2009. 10. 03.

Az lenne a kérdésem, hogy ha valamilyen frázist kívánok kissé ironikusan érzékeltetni írásban, akkor helyes-e, ha kötőjellel kapcsolom össze a szavakat, mint pl. ezek a „mindig-mindenre-alkalmas” eszközök?

A mai irodalmi gyakorlatban figyelhető meg a kötőjeles írásmód, amely egy sajátos kifejezése ezeknek a gondolatoknak. Ezzel a formával sokszor egy egész hosszú kifejezést rántanak össze egyetlen fogalommá. Vannak olyanok, akik idézőjelbe teszik, vannak akik a nélkül, a mondat folyamatába ékelve írják. Az OH. szerint az idézőjelnek stiláris szerepe van, az ilyen szavaknak vagy kifejezéseknek általában eltér a hangmenete a mondat többi részétől (tehát jelenthet iróniát is). (vö.: OH. 355. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra