összes művei

2010. 01. 07.

Megkérdezném, hogy miért helyes:
Ady összes művei és nem Ady összes műve. Hiszen az „összest” felfoghatjuk mint határozatlan számnevet, mint „valamennyi, sok, több stb.”-t. Nagyon szeretném a választ tudni.

A magyar nyelv finnugor sajátsága, hogy a főnevek többséget kifejező mennyiségjelző után is egyes számban állnak: „tizenkét nap, sok ember” stb. Ám régen indoeurópai hatásra ilyen esetekben a többes szám is használatos volt, és ez a fajta egyeztetés esetenként ma is megtalálható az irodalmi nyelvben, valamint néhány állandósult szerkezetben: „háromkirályok, minden idők (legnagyobb énekese)” stb.

Az ‘összegyűjtött’ értelmű „összes” melléknév után után hagyományosan többes számban áll a főnév: „Ady összes művei, Vas István összes versei és műfordításai” stb. Az egyes számú alak („Ady összes műve”) is helyes, de ritkábban fordul elő.

Forrás: Grétsy László — Kemény Gábor 2005. Nyelvművelő kéziszótár. Tinta Kiadó. 368. o.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra