Pécsett, siklik

2010. 01. 10.

Honnan ered a Pécsett kifejezés?
Mi a siklani szó felszólító módja?

Ami a „Pécsett” alakot illeti, a „-t/-tt” ősi helyhatározórag volt, amely elsősorban a „-vár” és a „-hely” végű helynevekhez kapcsolódott a „hol?” kérdésre felelve: „Sárvárt” vagy „Sárvárott, Kézdivásárhelyt, Pécsett” stb. Ma már ezekben is gyakoribb az „-n, -on, -en, -ön”, illetve a „-ban, -ben” rag: „Sárváron, Kézdivásárhelyen, Pécsen”. (Forrás: Grétsy László–Kemény Gábor 2005. Nyelvművelő kéziszótár. Tinta Kiadó, Bp. 571. o.)

A „siklik” ige felszólító módú alakja: „sikoljon”. A szokatlan alakot körülírással helyettesíthetjük: „Kezdje el a siklást!” (Forrás: Grétsy–Kemény 2005. 101. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra