intézménynevek alárendelt egységeinek neve

2010. 01. 29.

Szervezeti Szabályzatunkban a szervezetek nevei nagy kezdőbetűvel szerepelnek: Munka- és Tűzvédelmi Osztály, rövidítve: MTVO.
Biztonsági Igazgatóság, rövidítve: BIG.
Írhatom-e újságunkban kisbetűvel mind?

Az intézmények alárendelt egységei nevének helyesírását a szabályzat 189. pontja szabályozza. Mivel ez a szabályozás az ide sorolható jelenségek sokfélesége miatt csak keretjellegű, érthető, hogy e területen bizonytalanság tapasztalható. A bizonytalanság a nagyobb szervezeti egység – egyediség és az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusai között áll fenn. A szabályzat sajnos nem képes az élet minden jelenségét szabályozni. A szabályzat felülvizsgálata során foglalkoznak a kérdéssel. Mi elfogadhatónak tartjuk az átmeneti megoldásokat: vagyis, aki úgy óhajtja, saját intézményi egységét csupa nagy betűvel írja, mások kicsivel. Fábián Pál, a korábbi szabályzat egyik fő alkotója, saját tanszékét, a Mai Magyar Nyelvi Tanszéket mindig nagy betűvel írta, a lexikonokban azonban csupa kis betűvel szerepel.
A konkrét kérdésre térve: a helyesírásból következően az adott bizottságok, osztályok neve kisbetűvel írandó, a helyi használatban “alkalmi tulajdonnevesülés” miatt írható nagybetűvel is: Munka- és Tűzvédelmi Osztály, Biztonsági Igazgatóság. De ezt valóban csak a helyi írásszokásban javasolhatjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra