tanodalom

2010. 05. 15.

Egy régi szöveg elolvasásakor fölbukkant a „közép tanodalom”. Szeretném megkérdezni, hogy mit jelenthetet ez az elnevezés?

A tanoda és a tanodalom szót Barczafalvi Szabó Dávid alkotta meg. A két szó különbségét így fogalmazta meg: „tanoda, kisebb Oskola, mellyben csak a’ Logyikáig tanítanak, azt kivévén; tanodalom, akár mellyik nagyobb Oskola, mellyben a’ Logyikától fogva más feljebb való tudományokat, akár tsak némellyiket akár mindeniket tanítják” (Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára, 1991 [1902] [az eredeti helyesírással]). A két szó közül a tanoda valamennyire elfogadottá vált, ezt őrzi a reáltanoda szavunk. Egy darabig használták a tanodalom szót is az 1840-es években, pl. a 11 éves Hermann Ottó bizonyítványában ez szerepel: „Költ Breznóbányán kir. k. Tanodalomban 1847. évi márt. 6-kán. [az eredeti helyesírással]”. http://mek.niif.hu/04300/04326/html/index.htm
A közép tanodalom ezek szerint az alsó középiskolának megfelelő oktatási intézmény. Maga a szó lassanként kikopott a nyelvhasználatból.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra