nem létező, nem tudás

2010. 06. 01.

Milyen írásmódot javasolnának a nem létező és nem tudás szavakkal kapcsolatban? Egybeírjuk őket, pl. a nemlét analógiájára?

A nem létező és a nem tudás a szervetlen szókapcsolatok közé tartozik. Erről a nyelvtani szerkezetről az Osiris Kiadó Helyesírás című könyve a következőképpen ír: „A szervetlen szókapcsolatokat tartalmazó összetett szavakat csak formájuk alapján soroljuk a szóösszetételek közé, hiszen nyelvtani szabályokkal nem magyarázható szóalkotás révén keletkeznek. Tagjaik a nyelv működésének folyamatában fokozatosan tapadnak össze, tehát ezeknek a formáknak a keletkezése kisebb mértékben produktív.” Az előzőekből láthatjuk, hogy a nem tagadószói szerkezetek írásmódjának eldöntésében a fő szempont annak megállapítása, hogy ebben a tapadási folyamatban (amelyet sokszor jelentésváltozás is kísér) az adott szó milyen állapotban van: a nyelvhasználók mikortól érzik az adott szót inkább egybeírásra érdemesnek. A nem létező különírandó, a nemlét analógiája ebben az esetben azért nem helytálló, mert a nemlét filozófiai szakkifejezés, itt tehát van némi jelentésváltozás. A nem tudás már nehezebben megítélhető. A magyar helyesírás különíró jellege miatt a különírást javasoljuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra