előadás, szeminárium, tréning

2010. 08. 31.

Előadás, gyakorlat, tréning

A helyesírás szerint a tanegységek, előadások, gyakorlatok neveit általában egybe kéne írni, viszont az oktatási intézményekben bevett szokás, hogy ezeket külön írják.
Hogyan helyes?
dogmatika szeminárium v. dogmatikaszeminárium;
etika előadás/gyakorlat v. etikaelőadás/gyakorlat;
szakmai identitás tréning v. szakmaiidentitás-tréning?

A szigorúan vett helyesírási szabályok szerint a kérdéses tanegységnevek valóban egybe- (vagy kötőjellel) írandók (dogmatikaszeminárium, etika-előadás, etikagyakorlat, szakmaiidentitás-tréning).
Ám több esetben (például a tanegységlistában) az áttekinthetőség számít, vagyis az, hogy elkülöníthető legyen a tanegység neve és típusa: ebben az esetben elfogadható a különírás.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra