ragos és ragtalan tárgy

2010. 09. 29.

Helyes-e elhagyni a birtokos személyragos tárgy ragját a következő esetben? „Mi lenne, ha megkérdeznéd a barátaid?” Vagy inkább a „barátaidat” a helyes megoldás? Esetleg mind a kettő megfelelő? A Nyelvművelő kézikönyv második kötete a „ragtalan tárgy” címszó alatt az egyes szám 1. vagy 2. személyű birtokos személyragos tárgy esetében mind a kettőt megengedi, de nem tér ki a többes számú tárgyra.

A Nyelvművelő kézikönyv második kötete valóban nem tér ki a birtoktöbbesítő jellel ellátott tárgyra, ugyanakkor az 556. oldalon megjegyzi, hogy a „többes számú birtokos személyragos szavakról csak a költői nyelvben maradhat el a tárgyrag”, például: „Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála” (Arany János: Szondi két apródja). A többes számú birtokos személyrag esetéhez hasonlóan azt javaslom, hogy a birtoktöbbesítő jellel ellátott szavakban se hagyjuk el a tárgyragot, hogy így egyértelműbben és könnyebben érthetően fejezzük ki magunkat.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra