lelkisegély-szolgálat, férfikézilabda (?), férfi-kézilabdamérkőzés, sakkcsapatbajnokság

2010. 11. 14.

Az alábbi szavak írásában kérem szíves segítségét!
lelkisegély-szolgálat
férfikézilabda
férfi-kézilabdamérkőzés
sakk-csapatbajnokság

A “lelki segély” önmagában különíródik. A “szolgálat” szó leginkább úgy értelmezhető, hogy a lelki segélyre vonatkozik: ebben az esetben összevonódik a “lelki segély”, és kötőjellel kapcsolódik hozzá a “szolgálat” a második mozgószabály szerint [139. b)]: “lelkisegély-szolgálat”. Elvileg értelmezhetnénk úgy is, hogy a “szolgálat” közelebbről csupán a “segély” szóhoz tartozik, és az így létrejött “segélyszolgálat” jelzője lenne a “lelki”. Ezt azonban két dolog teszi kétségessé: egyrészt hogy maga a szolgálat nem feltétlenül nevezhető lelkinek (nem mondjuk azt, hogy “lelki szolgálat”, bár a jelentés módosulhat az idők folyamán), másrészt pedig a “lelki segély” viszont eleve létező fogalom, tehát ezt tekinthetjük szorosabb kapcsolatnak. Elsősorban tehát a “lelkisegély-szolgálat” alakot ajánlom, másodsorban pedig a “lelki segélyszolgálat” képzelhető még el.

Nem tudom, van-e értelme külön “férfikézilabdáról” beszélni, de ha mégis így teszünk, akkor alighanem a férfiak által játszott kézilabdára utalhatunk ezzel a kifejezéssel, vagyis jelentéstömörítő szóösszetételről beszélhetünk (129. pont), így egybeírjuk (ezt az teszi lehetővé, hogy nem hosszabb 6 szótagnál, vö. 138. pont).

A harmadik kérdezett kifejezésnél először is azt kell meghatározni, hogy melyik két tag tartozik szorosabban össze: a férfikézilabda valamely mérkőzéséről van-e szó, vagy pedig a kézilabda-mérkőzés férfiak között játszott formájáról. Tekintettel arra, hogy a “férfikézilabda” fogalma nem feltétlenül indokolt, inkább az utóbbinál maradok. Mivel a 9 szótagos összetételt kötőjellel szükséges tagolni, ezt a kötőjelet a két fő elem közé illesztjük, tehát: “férfi-kézilabdamérkőzés”. Ezt az első mozgószabály, 139. a) alapján tehetjük meg, hiszen a “kézilabda-mérkőzés” már önmagában kötőjeles lenne a 138. pont szerint, de a kötőjel itt az új tag miatt átkerül a két fő tag határára. Az írásmódot egyébként az is alátámasztja, hogy más sportágak mérkőzéseit is így írja az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás: “férfi-kosárlabdabajnokság”, 115. és 704. o.

A negyedik kérdésnél a “sakkcsapatbajnokság” írásmód lesz a megfelelő, mivel mindegyik alkotóelem összetételt alkot (‘sakkot játszó csapatok közötti bajnokság’, esetleg ‘a sakk terén értendő, csapatok közötti bajnokság’), viszont a szótagszám nem lépi túl a 6 szótagot, így nincsen szükség kötőjelre (138. pont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra