kungfuedző, kung-fu edző

2010. 11. 21.

Hogyan kell írni azokat a jelöletlen összetételeket, amelyek egyik tagja kötőjeles és az egész nem haladja meg a hat szótagot?
Pl. kung-fu + edző vagy kung-fu + nagymester.

Az Osiris Kiadó Helyesírás című kézikönyve (a továbbiakban: OH.) a kungfu szót az egybeírt a formában közli. Ellenben a kung-fu kötőjelesen szerepel az Osiris sorozatának Idegen szavak szótárában is. A magyar írásmód egységesítéséről akkor beszélhetünk, ha az akadémiai helyesírási kiadványok szentesítik valamelyik változatot.
Más nyelvekből átvett új kifejezések esetében nem ritkák az efféle bizonytalanságok.

Amennyiben az egybeírt változathoz kapcsolunk újabb összetételi tagokat, azokat kötőjel nélkül egybeírjuk: kungfuedző, kungfunagymester stb.

Ha a kötőjeles alakot vesszük alapul, ahhoz az OH. 137. oldalán írottakat vehetjük alapul: „ha egy idegen írásmódú szóalak eleve tartalmaz kötőjelet, az összetételi utótagot célszerű különírni: e-mail cím, make-up készítés, feed-back rendszerű”. Ezek mintájára tehát a kung-fu edző úgynevezett „különírt összetétel”. Tovább bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a kézikönyv szótárrészében ott van az e-business-akadémia példa (618. o.), ami viszont a fentebb megfogalmazott kivételszerűségnek homlokegyenest ellentmond, és ez alapján a kung-fu-edző forma sem lenne szabálytalan. A szabályalkotók valószínűleg el akarnák kerülni a két kötőjeles írásmódot, de ezzel egy nagyon lényeges momentum, a tagok közötti nyelvtani viszony jelöltsége vész el. Véleményem szerint nem számít nagy — vagy egyáltalán — helyesírási hibának, ha valaki két kötőjellel írja a fenti alakulatokat: e-mail-cím, kung-fu-edző stb. (A két — vagy több — kötőjeles írásmód egyébként sem újszerű a magyar helyesírásban. Pl.: A-vitamin-hiány, Ady-vers-elemzés, égetett-tégla-értékesítés, labdarúgó-Európa-bajnokság, szén-monoxid-mérgezés stb.)

Akadémiai állásfoglalás hiányában tehát egyelőre a szöveg alkotója döntheti el, melyik formát részesíti előnyben.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra