doktor, dr.

2011. 01. 06.

Munkám során gyakorta kell leírnom doktori titulust viselő személyek nevét. A kollégák körében kisebb vita keletkezett arról, hogy mikor kell dr.-t és mikor kell Dr.-t írni. Sokan élnek abban a tudatban, hogy ez tudományos fokozattól függ, nevezetesen, hogy az érintett személy „kisdoktor” vagy „nagydoktor”. Az én tudásom szerint a helyesírás egyáltalán nem tudományos fokozattól függ.
Amennyiben a szövegkörnyezetnek is jelentősége van a helyesírásra (pl. címzés, megszólítás, mondat eleje vagy közepe, aláírás, stb.), kérem, írja meg ennek szabályait.

A doktor rövidítésének (dr.) írásmódját a helyesírási szabályzat 153. pontja szabályozza:
“A családnevek előtti doktor, idősb, ifjabb, özvegy stb. szót, illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban, levélcímzésben, oszlopba rendezett névsorban stb.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel.”
“Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók.”
Például:
Dr. Nagy János kapta a díjat.
A díjat dr. Nagy János kapta.

Nincs különbség tehát abban, hogy milyen tudományterületen szerzett doktori fokozatot az illető, és a kis- vagy nagydoktori címet sem különböztetjük meg az írásmóddal.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra