zenei műszavak

2011. 01. 19.

Hogy írom helyesen a következő zenei műszavakat:

phalaecusi strófa?
sapphói strófa?
sequentiák?

A Szabolcsi Bence és Tóth Aladár szerkesztette Zenei lexikon 2. kötetében
(1931) a metrikus énekek címszava ez (135. oldal): Metrikus énekek régi
magyar. A 16-18. század magyar egyházi és (csekély részben) világi
dallamkincsébe részben külföldi forrásból (Tritonius 1507.), s részben talán
Honterus Brassóban kiadott metrikus ódáinak (1548., 62) közvetítésével több
metrikus szerkezetű dallam is belekerült. Főbb típusok: sapphicus,
asclepiadeus, phalaecus, anapaestusi vers, módosított alcaicus. Kapcsolatuk
az egykorú külföldi metrikus énekirodalom irányzatával nyilvánvaló, de
jelentékeny részük nem vezethető vissza idegen forrásra. Vö. Négyesy
László: A mértékes magyar verselés története 1892., Szabolcsi B.: Adalékok a
régi magyar metrikus énekek történetéhez, Irodalomtört. Közl. 1928., Pótlás
uo. 1929. Külföldi analógiáikról l. Óda.
A Helyesírás című kötetben (Osiris Kiadó) ekképpen szerepel: szapphói. szekvencia, szekvenciális.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra